REGULAMIN OPŁAT za szkolenia/kursy organizowane przez 
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

Opłaty związane z warsztatami, kursami doskonalącymi/nadającymi uprawnienia/kwalifikacyjnymi:

 1. Wpłata wyłącznie na konto bankowe Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, ul. Reymonta 4, 06-500 Mława.
  Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie posiada dwa konta
  Dochody oświatowe Nr 63 1090 2590 0000 0001 5015 9131 Santander Bank Polska Siedziba w Warszawie
  Budżet Nr 04 1090 2590 0000 0001 5015 9126 Santander Bank Polska Siedziba w Warszawie
 2. Uczestnicy kursów kwalifikacyjnych dokonują opłat zgodnie z zobowiązaniem podpisanym na początku kursu.
 3. W tytule dokonywanego przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, adres oraz nazwę formy doskonalenia.
 4. W przypadku pokrycia kosztów szkolenia w całości lub części przez szkołę/placówkę oświatową należy poinformować PODN w ciągu 3 dni roboczych od rozpoczęcia formy doskonalenia o wystawienie faktury/noty
 5. Odpłatność podana przy każdej formie doskonalenia.
 6. W przypadku niedokonania wpłaty w ustalonym terminie naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Do dnia wpływu należności PODN wstrzymuje wydanie zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia.