Sieci współpracy i samokształcenia

Sieci współpracy i samokształcenia funkcjonujące w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie


Rok szkolny 2023/2024:

  1. Współpraca i dobra komunikacja z rodzicami. (Zapisz się)
  2. Pozytywna psychologia w edukacji. (Zapisz się)
  3. Uczeń zdolny, jak go uczyć, wychowywać, rozwijać? (Zapisz się)
  4. Jak efektywnie pracować z klasą będącą zbiorem indywidualności o różnych możliwościach i preferencjach na przedmiotach przyrodniczych? (Zapisz się)
  5. W sieci dobrych praktyk – ” Jak towarzyszyć uczniowi w drodze ku dorosłości” – sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli WDŻ szkół podstawowych. (Zapisz się)
  6. Działania w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom i nauczycielom. (Zapisz się)
  7. Korelacja międzyprzedmiotowa gwarancją kształcenia kompetencji kluczowych i właściwej współpracy nauczycieli. (Zapisz się)

Regulamin sieci

 

wykładSieci współpracy i samokształcenia to innowacyjne narzędzie, które umożliwia nauczycielom i pracownikom oświaty wymianę doświadczeń, pomysłów i najlepszych praktyk. Są to grupy zawodowe, które skupiają specjalistów z różnych dziedzin edukacji, umożliwiając im wspólne uczenie się i rozwijanie swoich umiejętności. Sieci te są zorientowane na praktykę, co oznacza, że skupiają się na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów i wyzwań, z jakimi nauczyciele mogą się spotkać w swojej pracy. Dzięki temu uczestnicy systemu mają możliwość nie tylko zdobyć nową wiedzę, ale także zastosować ją w praktyce, co przekłada się na poprawę jakości nauczania.

 

Do kogo skierowana jest oferta sieci współpracy i samokształcenia?

Oferta sieci współpracy i samokształcenia jest skierowana do wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i kompetencje zawodowe. Niezależnie od tego, czy jesteś nauczycielem początkującym, czy doświadczonym specjalistą, sieci te oferują Ci możliwość nauki od innych, wymiany doświadczeń i zdobycia nowych umiejętności. Systemy są otwarte dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i poziomów nauczania, co oznacza, że każdy może znaleźć coś dla siebie.

 

Dlaczego warto skorzystać z sieci współpracy i samokształcenia?

Korzystanie z sieci współpracy i samokształcenia ma wiele korzyści.

  • Umożliwiają one nauczycielom i pracownikom oświaty ciągłe doskonalenie zawodowe. Dzięki wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk, uczestnicy sieci mogą zdobywać nową wiedzę i umiejętności, które mogą zastosować w swojej pracy.
  • Sieci te promują współpracę i budowanie relacji między nauczycielami. Wspólne rozwiązywanie problemów i wyzwań może prowadzić do tworzenia silnych związków zawodowych, które mogą przynieść korzyści zarówno na poziomie indywidualnym, jak i instytucjonalnym.
  • Uczestnictwo w sieciach współpracy i samokształcenia może przyczynić się do poprawy jakości nauczania i uczenia się, co przekłada się na lepsze wyniki uczniów.