Galeria

45 Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

tt2
tt1
tt5
tt3
tt7

Organizatorem 45 Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, był Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie oraz Komenda Powiatowa Policji w Mławie, który odbył się dnia 26.03.2024 r.  Gospodarzem turnieju był Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie.  Uczniowie szkół podstawowych, podzieleni na dwie kategorie wiekowe, mieli do rozwiązania test wiedzy z zakresu zasad i przepisów ruchu pieszych, osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, rowerzystów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, motorowerzystów, znaków drogowych i sytuacji w ruchu drogowym (pierwszeństwo na skrzyżowaniu), udzielania pierwszej pomocy.  Poprawne rozwiązanie testów wymagało szczegółowej wiedzy i przygotowania. O miejsca na podium walczyli uczniowie z 14 szkół podstawowych miasta i powiatu, w dwóch grupach wiekowych. Złoty puchar w kwalifikacji drużynowej odebrali zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Wieczfni Kościelnej oraz team ze Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mławie. 
Zwycięskie drużyny oraz najlepsi zawodnicy, odebrali nagrody z rąk pani Jolanty Bem Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie oraz Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji  w Mławie kom. Mariusza Nowocińskiego.

Afazja – diagnoza i terapia. Praca z dzieckiem afatycznym

szkolenie-afazja-diagnoza-i-terapia-1
szkolenie-afazja-diagnoza-i-terapia-6
szkolenie-afazja-diagnoza-i-terapia-3
szkolenie-afazja-diagnoza-i-terapia-2
szkolenie-afazja-diagnoza-i-terapia-4
szkolenie-afazja-diagnoza-i-terapia-5

 

W dniu 12.03.2024 r. odbyło się szkolenie prowadzone przez Panią Katarzynę Jankowską - mgr psychologii i pedagogiki, neurologopeda, oligofrenopedagog, tyflopedagog, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Celem szkolenia było poznanie patomechanizmów afazji, zapoznanie ze specyfiką pracy z dziećmi z afazją – funkcjonowanie ucznia z afazją w szkole, sposoby komunikowania się z nim oraz poznanie zasad terapii – odbudowywanie systemu komunikacji werbalnej i pisemnej.

Realizacja podstawy programowej z Edukacji dla bezpieczeństwa. Jak praktycznie realizować strzelectwo 16.10.2023

spotkanie-edukacyjne-35
spotkanie-edukacyjne-30
spotkanie-edukacyjne-32
spotkanie-edukacyjne-31
spotkanie-edukacyjne-34
spotkanie-edukacyjne-33

 

W dniu 16.10.2023 r. odbyło się szkolenie nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jednostka Strzelecka 1863 Unieck im. Powstańców Styczniowych przedstawiła reagowanie na sytuacje zagrożenia działaniami wojennymi  (tzw. survival, w tym miejsca schronienia) oraz wymagania z zakresu: terenoznawstwa w wymiarze wojskowym oraz przygotowania do szkolenia strzeleckiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. 

Podsumowanie Powiatowych Konkursów w roku szkolnym 2022/23

podsumowanie-powiatowych-konkursow
podsumowanie-powiatowych-konkursow-1
podsumowanie-powiatowych-konkursow-2
podsumowanie-powiatowych-konkursow-3
podsumowanie-powiatowych-konkursow-5
podsumowanie-powiatowych-konkursow-4
podsumowanie-powiatowych-konkursow-6
podsumowanie-powiatowych-konkursow-7
podsumowanie-powiatowych-konkursow-9
podsumowanie-powiatowych-konkursow-8
podsumowanie-powiatowych-konkursow-10
podsumowanie-powiatowych-konkursow-11
podsumowanie-powiatowych-konkursow-13
podsumowanie-powiatowych-konkursow-12
podsumowanie-powiatowych-konkursow-15
podsumowanie-powiatowych-konkursow-14
podsumowanie-powiatowych-konkursow-16

 

W dniu 07.06.2023 r. odbyło się Posumowanie Powiatowych Konkursów: „Młody Matematyk”, „Lekturowe Memy”, „Twardy orzech do zgryzienia”, „Spelling Bee”, oraz „Bezpieczni w sieci” dla uczniów z powiatu mławskiego i żuromińskiego. Głównym celem jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych, matematycznych, językowych oraz plastycznych uczniów. Na podsumowaniu zostały wręczone nagrody oraz dyplomy dla uczniów za zdobycie najwyższej ilości punktów w poszczególnych konkursach.  

Powiatowy Konkurs Historyczny im. prof. dr hab. Ryszarda Juszkiewicza „Wojna obronna Polski w 1939 roku. Wrzesień 1939 roku na Mazowszu Północnym. Bitwa pod Mławą”

powiatowy-konkurs-11
powiatowy-konkurs
powiatowy-konkurs-1
powiatowy-konkurs-2
powiatowy-konkurs-4
powiatowy-konkurs-3
powiatowy-konkurs-5
powiatowy-konkurs-6
powiatowy-konkurs-8
powiatowy-konkurs-7
powiatowy-konkurs-10
powiatowy-konkurs-9

 

W dniu 07.11.2023 r. odbył się Powiatowy Konkurs Historyczny im. prof. dr hab. Ryszarda Juszkiewicza „Wojna obronna Polski w 1939 roku. Wrzesień 1939 roku na Mazowszu Północnym. Bitwa pod Mławą”, który już po raz drugi został rozstrzygnięty w Mławie. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu mławskiego. W rywalizacji uczestniczyło 13 uczniów z sześciu mławskich szkół.
Pierwszy etap konkursu polegał na napisaniu testu z wiedzy o bitwie pod Mławą, innych działaniach militarnych na Mazowszu Północnym i kampanii wrześniowej. Drugi etap odbył się w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie na tym etapie uczniowie przygotowali, a następnie przedstawiali prezentacje multimedialne przed komisją. Wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbyło się 10 listopada podczas patriotycznej akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości zorganizowanej w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 roku.

Dyrektor i nauczyciel 4.0 we współczesnej szkole

szkolenie-afazja-diagnoza-i-terapia-1
szkolenie-afazja-diagnoza-i-terapia-6
szkolenie-afazja-diagnoza-i-terapia-3
szkolenie-afazja-diagnoza-i-terapia-2
szkolenie-afazja-diagnoza-i-terapia-4
szkolenie-afazja-diagnoza-i-terapia-5

 

W dniu 15.12.2023 r. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Mławie organizował konferencję „Dyrektor i nauczyciel 4.0 we współczesnej szkole”, która była skierowana do dyrektorów wszystkich typów szkół zainteresowanych stosowaniem nowoczesnych technologii w edukacji. 
Celem konferencji było promowanie roli dyrektora jako lidera w przygotowaniu szkoły do funkcjonowania w społeczeństwie cyfrowym oraz wskazanie nowych możliwości zastosowania narzędzi TIK w codziennej pracy szkoły.

Opracowanie standardów ochrony małoletnich przed przemocą

opracowanie-standardow
opracowanie-standardow-1
opracowanie-standardow-3
opracowanie-standardow-2
opracowanie-standardow-4
opracowanie-standardow-5

 

W dniach 15.12.2023 r.  i 31.01.2024 r. odbyły się konferencję dotyczące Opracowania standardów ochrony małoletnich przed przemocą. Konferencje skierowane były do dyrektorów, nauczycieli oraz specjalistów szkół i placówek oświatowych. Konferencję prowadziła Pani Magdalena Chrzanowska, psycholog w zakresie psychologii klinicznej oraz  pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej, która przedstawiła nowe obowiązki dla placówek oświatowych wynikające z nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie ochrony dzieci przed przemocą oraz omówiła odpowiedzialność dyrektora placówek oświatowych w związku z wprowadzeniem procedur zgodnych z nowymi przepisami.