Konkurs „Bezpieczni w sieci”

ikona kłódki

Regulamin konkursu „Bezpieczni w sieci”

CEL KONKURSU:

- Wdrażanie młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania z Sieci Internet.

- Uświadomienie potrzeby ochrony swojej prywatności.

- Edukacja w zakresie problematyki zagrożeń wynikających z korzystania z „sieci”.

- Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystającej z Internetu i różnych aplikacji społecznościowych.

- Kształtowanie właściwych postaw i zachowań, zwiększanie świadomości i odpowiedzialności surfujących w „sieci”.

- Zwrócenie uwagi na zjawisko cyberprzemocy.

Kategorie konkursu i warunki organizacyjne:

Konkurs skierowany jest do uczniów/podopiecznych szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu mławskiego, żuromińskiego.

· Kategoria I - uczniowie klas I - III szkół podstawowych,

· Kategoria II - uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych,

· Kategoria III – uczniowie klas VII - VIII.

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej na temat Bezpieczni w sieci (dowolna płaska technika plastyczna);

· każdy uczeń może zgłosić na konkurs jedną pracę plastyczną.

Kryteria oceny:

* estetyka pracy,

* oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w pracy,

* stopień trudności,

* jakość wykonania,

* zgodność z tematem.

Prace należy przesłać wraz ze skanem arkusza zgłoszeniowego (zał. 1) na pocztę e-mail PODN Mława Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, ul. Reymonta 4, 06-500 Mława do dnia 30.03.2023 r. W temacie wiadomości należy wpisać:

„Konkurs Bezpieczni w sieci”

· Kategoria IV - uczniowie szkół ponadpodstawowych:

Zadaniem uczestników jest przygotowanie jednej z form: wykonanie plakatu promującego hasło Bezpieczni w sieci w dowolnym programie graficznym, prezentacja lub filmik. Organizator nie stawia żadnych ograniczeń
w interpretacji tematu, jak również pozostawia swobodę środków jego realizacji. Do każdej zgłoszonej do konkursu pracy należy dołączyć oświadczenie (wg. wzoru w załączniku);

· każdy uczeń może zgłosić na konkurs jedną pracę.

Kryteria oceny prac:

* zgodność z tematem,

* wartość merytoryczna pracy,

* oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w pracy,

* walory artystyczne pracy,

* techniczna jakość pracy,

* stopień trudności,

* jakość wykonania.

Prace należy przesłać wraz ze skanem arkusza zgłoszeniowego (zał. 1) na pocztę e- mail PODN Mława Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, ul. Reymonta 4, 06-500 Mława do dnia 30.03.2023 r. W temacie wiadomości należy wpisać: „Konkurs Bezpieczni w sieci”.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Prace konkursowe należy przesłać mailowo do 30.03.2023 r. na adres organizatora konkursu lub dostarczyć do Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Reymonta 4, 06-500 Mława.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika, jego pracy konkursowej oraz jego imienia, nazwiska, wieku, klasy i szkoły, do której uczęszcza, w publikacjach dotyczących konkursu oraz promocji organizatora ( tablice, zdjęcia, filmy, relacje prasowe, strona internetowa szkoły). Podanie przez uczestnika danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

Serdecznie zapraszamy!

Doradcy metodyczni:

Jolanta Dębska,

Mariola Szczepkowska,

Mariusz Sobotka

Elżbieta Śliwińska