JOLANTA BEM 

DYŻURY

 • Wtorek w godz.12.00 - 14.00  Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

WYKSZTAŁCENIE

 • Uniwersytet Gdański – mgr geografii
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  - Przyroda, studia podyplomowe
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  - Fizyka z astronomią, studia podyplomowe 
 • Uniwersytet Warmińsko –Mazurski – Integracja Europejska i Współpraca Transgraniczna- pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, studia podyplomowe
 • Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli – Edukator, kurs kwalifikacyjny
 • Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie – Organizacja i zarządzanie w oświacie, studia podyplomowe
 • Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych - Szkoła coachingu i warsztatu trenerskiego, studia podyplomowe
 • Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych – Edukacja, wspomaganie i terapia osób ze spektrum Autyzmu, studia podyplomowe

 

zapinany krawat

KURSY, SZKOLENIA (WYBRANE)

 • M – Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej.
 • Pomiar dydaktyczny jako podstawa diagnostyki edukacyjnej.
 • Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 • Planowanie rozwoju ucznia zdolnego.
 • Kurs dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia.
 • Kurs dla moderatorów sieci współpracy i samokształcenia.
 • Opiniowanie i dopuszczanie do użytku w szkole programów nauczania.
 • Wspomaganie rozwoju szkół z uwzględnieniem technik coachingowych.
 • Ogólnopolski Kongres Tutoringu (I, II, III, IV, V ).
 • Udział w Ogólnopolskich Kongresach i Konferencjach Kierowniczej Kadry Oświatowej.
 • System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół.
 • Zarządzanie ryzykiem w ramach kontroli zarządczej, jako narzędzie poprawy efektywności oświaty.
 • Dylemat lidera. Pozytywna komunikacja.
 • Udział w kongresach Zarządzania oświatą.
 • Nadzór pedagogiczny – nowa strategia.
 • Dyrektor 4.0 we współczesnej szkole.

 

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

 • Nagrody Dyrektorów Szkół 
 • Nagrody Starosty Powiatu Mławskiego – 2017, 2021
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2021