Klauzula informacyjna zgodna z RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w PODN jest: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie ul. Władysława Stanisława Reymonta 4, 06-500 Mława

2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi można kontaktować się kierując korespondencję na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  • uczestnictwa w szkoleniach
  • wystawienia zaświadczeń przez PODN
  • realizacji płatności
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4 lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W każdej chwili Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10) W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12) Wysyłając zgłoszenie drogą elektroniczna wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu, skontaktowania się z Panią/Panem drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, otrzymania w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail zaświadczenia i faktury wystawionej za usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.

13) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.