Konkurs „LEKTUROWE MEMY”

otwarta książka

Regulamin Konkursu Literacko – Graficznego

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie ogłasza

Konkurs Literacko-Graficzny

LEKTUROWE MEMY”

Noblistka Wisława Szymborska była prekursorką w dziedzinie „papierowych memów”. Swoim przyjaciołom wysyłała zabawne pocztówki, które dziś można obejrzeć w książce „Listy. Najlepiej w życiu ma twój kot”.

Cel główny konkursu:

  • kształtowanie kreatywności;

  • zachęcanie do stosowania różnorodnych środków artystycznych w celu wyrażania swoich przeżyć;

  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych;

  • kształtowanie postaw literackich;

  • promowanie młodych talentów;

  • przybliżenie dzieciom i młodzieży innej, ciekawej i twórczej formy konkursu.

I. Organizator Konkursu

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie zaprasza do udziału w zabawie na najlepszego mema związanego ze szkolnymi lekturami.

II. Założenia Konkursu

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, w tym uczniowie ze SPE;

● jeden uczeń może wysłać maksymalnie 1 mem;

● mem powinien nawiązywać do wybranej lektury szkolnej;

● mem nie może personalnie nikogo obrażać ani wyśmiewać;

● memy można tworzyć za pomocą dowolnej aplikacji np. https://generator.memy.pl/ lub wykonać dowolną techniką plastyczną;

● prace powinny być kolorowe.

● memy należy dostarczyć osobiście do sekretariatu PODN w Mławie lub wysłać pocztą na adres: PODN ul. Reymonta 4, 06-500 Mława

● praca może być wykonana pod kierunkiem lub przy wsparciu rodzica, opiekuna, nauczyciela;

● zwycięskie memy wyłoni komisja konkursowa;

● na zwycięzcę czeka nagroda niespodzianka;

● o wynikach konkursu zostanie powiadomiona szkoła laureata;

● po konkursie najciekawsze memy zostaną opublikowane na stronie internetowej PODN oraz powstanie wystawa prac.

III. Terminy

Rozpoczęcie konkursu: 23 listopada.

Prace należy dostarczyć do 12 stycznia 2024 roku na adres: PODN w Mławie ul. Władysława Stanisława Reymonta 4, 06-500 Mława, z dopiskiem Konkurs Literacko-Graficzny „LEKTUROWE MEMY”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 02 lutego 2024 r. Wystawa prac oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2024 roku w auli PODN.

IV. Kontakt

sekretariat – 23 654 32 47

e-mail sekretariat – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V. Zasady uczestnictwa

1. Każda praca konkursowa na odwrocie powinna być opatrzona kartą informacyjną

wg załącznika 1, passe-partout, format pracy A4.

2. Do prac należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia

wg załącznika nr 1. Prace bez tych informacji nie będą oceniane.

3. W konkursie nie wezmą udziału prace nieczytelne z brakującymi danymi.

4. Jury konkursu powołane przez organizatora dokona oceny i wybierze najlepsze prace, które zostaną nagrodzone.

5. Memy oraz ich oprawa graficzna będą ocenione pod względem oryginalności, pomysłowości, wartości artystycznych, wartości językowych.

6. Opiekunowie, rodzice, nauczyciele oraz dyrekcja szkół laureatów otrzymają podziękowanie za udział w konkursie.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych (bez roszczeń autorów do praw autorskich) na stronie internetowej PODN w celu promocji konkursu oraz Ośrodka.

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

9. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępnione osobom trzecim.

Organizatorzy:

Aneta Olczak

Jolanta Olkowska