Deklaracja dostępności

Data: 05.01.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc na nr telefonu: 23 654 32 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawiania tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia z wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek mieści się przy ulicy Władysława Stanisława Reymonta 4 w Mławie (róg z ulicą Sądową). Siedziba Ośrodka znajduje się na parterze. Sale wykładowe są również na I i II piętrze budynku. Powierzchnia Ośrodka stanowi 58% powierzchni użytkowej budynku. Na parterze i I piętrze budynku swoje pomieszczenia mają: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Komisja ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Administratorem budynku jest Ośrodek, a jego organem prowadzącym jest Powiat Mławski.

Dostępność wejścia do budynku

Budynek trzykondygnacyjny (parter, I piętro, II piętro). Budynek posiada wejście od ulicy Reymonta przez drzwi tarasowe. Drzwi z możliwością otwarcia obu skrzydeł, co powoduje zapewnienie swobodnego wjazdu osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek zbudowany jest w latach 40-tych ubiegłego stulecia i nie posiada windy ani innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Dostępność toalet

Ośrodek nie posiada toalet przystosowanych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Jest możliwość skorzystania z toalety na parterze budynku należącej do PCPR.

Dostosowania dodatkowe

Ośrodek nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych.

Dostępność parkingu

Ośrodek posiada parking. Miejsca parkingowe znajdują się od strony ulicy Sądowej. Parking jest dla pracowników instytucji mieszczących się w budynku z jednym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku Ośrodka dozwolony jest wstęp osób niepełnosprawnych z psem asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.