Harmonogram miesięczny

Harmonogram szkoleń na kwiecień 2024r.

Lp. Nazwa szkolenia Adresaci Forma szkolenia Prowadzący Termin Godzina Liczba godzin Odpłatność
              dla szkół w ramach umowy pozostałe szkoły
Kwiecień
1. Chat GPT. Praca na platformie moodle. Zapisy w sekretariacie. wszyscy zainteresowani sieć współpracy i samokształcenia Jolanta Olkowska marzec-kwiecień 2024 r. 5 (30) bezpłatnie 50 zł
2. Jak efektywnie stosować myślenie wizualne i techniki zapamiętywania w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych? Zapisy w sekretariacie. wszyscy zainteresowani Kurs e-learning, platforma moodle Mariola Szczepkowska 11- 25.04.2024 r 5(15) bezpłatnie 50 zł
3. Wordwall - tworzenie interaktywnych aplikacji dydaktycznych. wszyscy zainteresowani szkolenie stacjonarne Mariusz Sobotka 11.04.2024 r. godz. 15.00 5 bezpłatnie 50 zł
4. Zadania matematyczne z treścią w edukacji wczesnoszkolnej. wszyscy zainteresowani szkolenie stacjonarne Jolanta Dębska 14.04.2024 r. godz. 15.00 5 bezpłatnie 50 zł
5. Pozytywna psychologia w edukacji. Moduł III i IV. wszyscy zainteresowani sieć współpracy i samokształcenia Jolanta Dębska 15, 25.04.2024 r. 10 bezpłatnie 50 zł
6. Elementy techniki w piłce siatkowej. wszyscy zainteresowani szkolenie stacjonarne
Mławska Hala Sportowa
Arkadiusz Dłubisz 18.04.2024 r. godz. 16.00 5 bezpłatnie 50 zł
7. Lekcja w sieci – urządzenie, platforma, aplikacja. wszyscy zainteresowani szkolenie
stacjonarne
Maciej Matusiak 16.04.2024 r. godz. 16.00 5 bezpłatnie 50 zł
8. Gry terenowe na lekcjach przyrody. wszyscy zainteresowani szkolenie
stacjonarne
Małgorzata Potorska 18.04.2024r. godz. 15.00 5 bezpłatnie 50 zł
9. Rozwiązania chmurowe w pracy szkoły. wszyscy zainteresowani szkolenie
stacjonarne
Grażyna Niedośpiał 18.04.2024 r. godz. 15.00 5 bezpłatnie 50 zł
10. Lapbook na lekcji języka obcego. wszyscy zainteresowani warsztaty
stacjonarne
Anna Wiśniewska 18.04.2024 r. godz. 15.00 5 bezpłatnie 50 zł
11. Założenia podstawy programowej z historii dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej na płaszczyźnie celów kształcenia oraz treści nauczania. wszyscy zainteresowani szkolenie
stacjonarne
Michał Nowakowski 22.04.2024 r. godz. 15.00 5 bezpłatnie 50 zł
12. Analiza dzieła muzycznego – percepcja. wszyscy zainteresowani szkolenie
stacjonarne
Agnieszka
Pietrzak
26.04.2024 r. godz. 15.00 5 bezpłatnie 50 zł
13. Sztuczna inteligencja – nowe horyzonty nauczania. SP w Wieczfni Kościelnej rada pedagogiczna Marcin Dobies Kwiecień 2024 r. 5 bezpłatnie 50 zł
14. Kompetencje dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pułtusku rada pedagogiczna Jolanta Bem Kwiecień 2024 r. 5 - -
15. Jak zostać stoikiem? Odporność emocjonalna i pozytywne nastawienie nauczycieli. ZPO Nr 2 w Mławie rada pedagogiczna Elżbieta Śliwińska Kwiecień 2024 r. 5 - -

 

 

Oferta specjalna odpłatna – zamówiona

 

Lp. Nazwa kursów Forma szkolenia Termin Godzina Liczba godzin Odpłatność
          dla szkół w ramach umowy pozostałe szkoły
1. Kurs na kierownika wycieczek szkolnych. Kurs kwalifikacyjny Po zebraniu grupy. 10 150 zł 150 zł
2. Kurs na wychowawcę wypoczynku. Kurs kwalifikacyjny Po zebraniu grupy. 36 200 zł 200 zł
3. Kurs na kierownika wypoczynku. Kurs kwalifikacyjny Po zebraniu grupy. 10 150 zł 150 zł

 

 

Konkurs

 

Lp. Nazwa konkursu Organizator/Prowadzący Termin
1. Konkurs matematyczny „Młody Matematyk”. PODN Mława Finał konkursu 25.04.2024 r. godz. 13.00
2. Konkurs „Bezpieczni w sieci”. PODN Mława Konkurs zakończony
3. Konkurs ortograficzny „Twardy orzech do zgryzienia” dla klas IV-VIII. PODN Mława 11.04.2024 r. godz. 11.30 Etap Powiatowy dla uczniów ze SPE
18.04.2024 r. godz. 11.30 Etap Powiatowy dla uczniów kl. IV--VIII
3. Powiatowy konkurs literowania w języku angielskim „Spelling bee”. PODN Mława Półfinał i finał konkursu 04.04.2024 r. godz. 11.00
4. Konkurs „Lekturowe Memy”. PODN Mława Konkurs zakończony

 

Lp. Dzień tygodnia Nazwa kursu, szkolenia Miejsce/forma szkolenia Godziny rozpoczęcia Osoba realizująca
1. Wtorek 02.04.2024 r. Chat GPT. Praca na platformie moodle. Zapisy w sekretariacie PODN Mława - Jolanta Olkowska
2. Środa 03.04.2024 r. Konsultacje indywidualne PODN Mława - Doradcy metodyczni
3. Czwartek 04.04.2024 r. Konsultacje indywidualne PODN Mława - Doradcy metodyczni
4. Piątek 05.04.2024 r. Konsultacje indywidualne PODN Mława - Doradcy metodyczni

Prosimy o wcześniejsze zapisywanie się na wybraną formę doskonalącą.

Serdecznie zapraszamy!