Tygodniowy harmonogram kursów i szkoleń od dnia 19.02-23.02.2024 r.

Lp. Dzień tygodnia Nazwa kursu, szkolenia Miejsce/forma szkolenia Godziny rozpoczęcia Osoba realizująca
1. Poniedziałek 19.02.2024 r. Konsultacje indywidualne PODN Mława - Doradcy metodyczni
2. Wtorek 20.02.2024 r. Konsultacje indywidualne PODN Mława - Doradcy metodyczni
3. Środa 21.02.2024 r. Konsultacje indywidualne PODN Mława - Doradcy metodyczni
4. Czwartek 22.02.2024 r. Rodzina jako środowisko integrujące potrzeby dziecka PODN Mława 15.00 Grażyna Niedośpiał
Edukacja zdrowotna na przedmiotach przyrodniczych PODN Mława 15.00 Małgorzata Potorska
Różne sposoby i formy oceniania wewnątrzszkolnego szkolenie online 15.00 Anna Wiśniewska
5. Piątek 23.02.2024 r. Konsultacje indywidualne PODN Mława - Doradcy metodyczni