Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli

Szkolenia na miesiąc kwiecień 2024 r.

Temat: Jak efektywnie stosować myślenie wizualne i techniki zapamiętywania w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych? 

Data: 11- 25.04.2024 r.
Godzina: -
Liczba godzin: 15
Miejsce: Platforma moodle
Forma: Kurs e-learning, zapisy w sekretariacie
Prowadzący: Mariola Szczepkowska
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł

Zapisz się

 

Temat: Wordwall - tworzenie interaktywnych aplikacji dydaktycznych.

Data: 11.04.2024 r.
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Mariusz Sobotka
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Zadania matematyczne z treścią w edukacji wczesnoszkolnej.

Data: 14.04.2024 r.
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Jolanta Dębska
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Pozytywna psychologia w edukacji. Moduł III i IV. 

Data: 15, 25.04.2024 r.
Godzina: 
Liczba godzin: 10
Miejsce: praca na platformie
Forma: sieć współpracy i samokształcenia 
Prowadzący: Jolanta Dębska
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Elementy techniki w piłce siatkowej

Data: 18.04.2024 r.
Godzina: 16.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: Mławska Hala Sportowa
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Arkadiusz Dłubisz
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Lekcja w sieci – urządzenie, platforma, aplikacja. 

Data: 16.04.2024 r. 
Godzina: 16.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Maciej Matusiak
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Chat GPT w edukacji.

Data: marzec-maj 2024 r.
Godzina: 
Liczba godzin: 5 (30)
Miejsce: Platforma moodle
Forma: sieć współpracy i samokształcenia, zapisy w sekretariacie.
Prowadzący: Jolanta Dębska
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Gry terenowe na lekcjach przyrody

Data: 18.04.2024 r.
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Małgorzata Potorska
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Rozwiązania chmurowe w pracy szkoły.

Data: 18.04.2024 r.
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Grażyna Niedośpiał
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Lapbook na lekcji języka obcego.

Data: 18.04.2024 r.
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Anna Wiśniewska
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Założenia podstawy programowej z historii dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej na płaszczyźnie celów kształcenia oraz treści nauczania

Data: 22.04.2024 r. 
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Michał Nowakowski
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Analiza dzieła muzycznego – percepcja.

Data: 26.04.2024 r. 
Godzina: 16.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Agnieszka Pietrzak
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 


kartki na tablicySzkolenia i warsztaty dla nauczycieli to specjalistyczne formy edukacji, które mają na celu rozwijanie umiejętności i wiedzy nauczycieli. Są one skierowane do osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje, nauczyć się nowych metod nauczania, a także zaktualizować swoją wiedzę zgodnie z najnowszymi trendami w edukacji. Szkolenia i warsztaty są prowadzone przez doświadczonych specjalistów w swojej dziedzinie, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Są one zazwyczaj organizowane w formie interaktywnych sesji, które umożliwiają uczestnikom aktywne uczestnictwo i praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności.

 

Różnorodność naszych szkoleń i warsztatów

Organizujemy szereg różnorodnych szkoleń i warsztatów, które są dostosowane do potrzeb nauczycieli na różnych etapach ich kariery zawodowej. Nasze szkolenia obejmują takie tematy jak:

  • nowoczesne metody nauczania,
  • technologie edukacyjne,
  • zarządzanie klasą,
  • rozwijanie umiejętności miękkich,
  • specjalistyczne szkolenia z różnych dziedzin nauczania.

Oferujemy również warsztaty, które skupiają się na praktycznym zastosowaniu teorii i umożliwiają nauczycielom zdobycie praktycznych umiejętności, które mogą natychmiast zastosować w swojej pracy.

 

Korzyści z uczestnictwa w naszych szkoleniach i warsztatach

Uczestnictwo w naszych szkoleniach i warsztatach przynosi wiele korzyści.

  • Nauczyciele mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności, co przekłada się na lepszą jakość nauczania.
  • Szkolenia i warsztaty umożliwiają nauczycielom poznanie najnowszych trendów w edukacji i technologii edukacyjnych, co pozwala im na bieżąco aktualizować swoje metody nauczania.
  • Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach to doskonała okazja do nawiązania kontaktów z innymi nauczycielami i specjalistami w dziedzinie edukacji, co może prowadzić do cennych wymian doświadczeń i pomysłów.
  • Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach jest często uznawane za ważny element rozwoju zawodowego nauczycieli i może przyczynić się do ich awansu zawodowego.