Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli

Szkolenia na miesiąc maj 2024 r.

Temat: Metoda innowacyjnego projektowania DESIGN THINKING w edukacji.

Data: 06.05-27.05.2024 r.
Godzina: -
Liczba godzin: 15
Miejsce: Platforma moodle
Forma: Kurs e-learning, zapisy w sekretariacie
Prowadzący: Mariola Szczepkowska
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł

Zapisz się

 

Temat: Pozytywna psychologia w edukacji. Moduł V i VI.

Data: 01-30.05.2024 r.
Godzina: -
Liczba godzin: 40
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Jolanta Dębska
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Ocenianie wewnątrzszkolne a przepisy prawa.

Data: 09.05.2024 r. 
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie online
Prowadzący: Anna Wiśniewska
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Dodawanie ocen opisowych półrocznych i rocznych w dzienniku Synergia. 

Data: 09.05.2024 r. 
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Mariusz Sobotka
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Innowacja pedagogiczna - nowatorskie rozwiązanie w pracy z uczniem ze SPE.

Data: 09.05.2024 r. 
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Aneta Olczak
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Bułka z masłem, czy twardy orzech do zgryzienia? Skuteczność nauki ortografii.

Data: 09.05.2024 r. 
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Jolanta Olkowska
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Druk i wizualizacja w 3D.

Data: 16.05.2024 r. 
Godzina: 16.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Maciej Matusiak
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Założenia podstawy programowej z historii dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej na płaszczyźnie celów kształcenia oraz treści nauczania.

Data: 22.05.2024 r. 
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Michał Nowakowski
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Chat GPT w edukacji.

Data: marzec-maj 2024 r.
Godzina: 
Liczba godzin: 5 (30)
Miejsce: Platforma moodle
Forma: sieć współpracy i samokształcenia, zapisy w sekretariacie.
Prowadzący: Jolanta Dębska
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Muzyka absolutna i klasycy wiedeńscy.

Data: 10.05.2024 r.
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Agnieszka Pietrzak
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej w strefie zmian w sztafecie 4x 100m.

Data: 15.05.2024 r. 
Godzina: 16.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: MOSiR, ul. Kopernika 38
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Arkadiusz Dłubisz
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Dowodzenie w matematyce.

Data: 16.04.2024 r.
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Grażyna Niedośpiał
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Wykorzystanie TIK na zajęciach wychowania do życia w rodzinie.

Data: 16.04.2024 r. 
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Małgorzata Potorska
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego i myślenia krytycznego w przedszkolu i w szkole.

Data: 16.04.2024 r. 
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Jolanta Dębska
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Rola doradcy zawodowego i jego warsztat pracy.

Data: 23.04.2024 r. 
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Iwona Domżalska
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Zaburzenia mowy w uszkodzeniach układu nerwowego u dzieci. Techniki terapeutyczne stosowane w neurologicznych zaburzeń u dziecka.

Data: 09.04.2024 r. 
Godzina: 16.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: Konferencja
Prowadzący: Małgorzata Romanowska
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 


Szkolenia na miesiąc czerwiec 2024 r.

Temat: Jak efektywnie pracować z klasą będącą zbiorem indywidualności o różnych możliwościach i preferencjach.

Data: 03.06-12.06.2024 r.
Godzina: -
Liczba godzin: 60
Miejsce: Platforma moodle
Forma: sieć współpracy i samokształcenia 
Prowadzący: Mariola Szczepkowska
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł

Zapisz się

 

Temat: Pozytywna psychologia w edukacji. Moduł VII i VIII.

Data: 01 - 12.06.2024 r.
Godzina: -
Liczba godzin: 60
Miejsce: PODN Mława
Forma: sieć współpracy i samokształcenia
Prowadzący: Jolanta Dębska
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Zmiany programowe w kształceniu zawodowym.

Data: 04.06.2024 r. 
Godzina: 16.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie online
Prowadzący: Maciej Matusiak
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: E-świadectwa + arkusze ocen w dzienniku Synergia (E-ŚWIADECTWA WERSJA PROFESJONALNA).

Data: 06.06.2024 r.
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Mariusz Sobotka
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Innowacje jako sposób na poprawę jakości kształcenia.

Data: 06.06.2024 r. 
Godzina: 14.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Jolanta Olkowska
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Sztuka motywowania, o tym, co robić aby dziecko chciało chcieć.

Data: 06.06.2024 r. 
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Jolanta Dębska 
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Muzyczna podróż po Europie i Świecie.

Data: 07.06.2024 r. 
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Agnieszka Pietrzak
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Gry i zabawy rekreacyjne.

Data: 08.06.2024 r.
Godzina: 10.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: Mławska Hala Sportowa
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Arkadiusz Dłubisz
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Lekcja angielskiego w plenerze.

Data: 13.06.2024 r.
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Anna Wiśniewska
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Poczucie własnej wartości, czyli słów kilka o sposobach wzmacniania samooceny uczniów.

Data: 13.06.2024 r. 
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Małgorzata Potorska
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Angażujące sytuacje dydaktyczne w nauczaniu matematyki.

Data: 13.06.2024 r.
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Grażyna Niedośpiał
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Dokumentacja na koniec roku szkolnego – ewaluacja IPET, ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Data: 13.06.2024 r. 
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Aneta Olczak
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Znaczenie panowania dynastii Jagiellonów dla dziejów Polski.

Data: 17.06.2024 r. 
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Michał Nowakowski
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 

Temat: Współpraca nauczycieli w pracy doradczej z uczniem.

Data: 20.06.2024 r. 
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5
Miejsce: PODN Mława
Forma: szkolenie stacjonarne
Prowadzący: Iwona Domżalska
Odpłatność: w ramach umowy – bezpłatnie 
Odpłatność: pozostałe szkoły – 50 zł 

Zapisz się

 


kartki na tablicySzkolenia i warsztaty dla nauczycieli to specjalistyczne formy edukacji, które mają na celu rozwijanie umiejętności i wiedzy nauczycieli. Są one skierowane do osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje, nauczyć się nowych metod nauczania, a także zaktualizować swoją wiedzę zgodnie z najnowszymi trendami w edukacji. Szkolenia i warsztaty są prowadzone przez doświadczonych specjalistów w swojej dziedzinie, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Są one zazwyczaj organizowane w formie interaktywnych sesji, które umożliwiają uczestnikom aktywne uczestnictwo i praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności.

 

Różnorodność naszych szkoleń i warsztatów

Organizujemy szereg różnorodnych szkoleń i warsztatów, które są dostosowane do potrzeb nauczycieli na różnych etapach ich kariery zawodowej. Nasze szkolenia obejmują takie tematy jak:

  • nowoczesne metody nauczania,
  • technologie edukacyjne,
  • zarządzanie klasą,
  • rozwijanie umiejętności miękkich,
  • specjalistyczne szkolenia z różnych dziedzin nauczania.

Oferujemy również warsztaty, które skupiają się na praktycznym zastosowaniu teorii i umożliwiają nauczycielom zdobycie praktycznych umiejętności, które mogą natychmiast zastosować w swojej pracy.

 

Korzyści z uczestnictwa w naszych szkoleniach i warsztatach

Uczestnictwo w naszych szkoleniach i warsztatach przynosi wiele korzyści.

  • Nauczyciele mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności, co przekłada się na lepszą jakość nauczania.
  • Szkolenia i warsztaty umożliwiają nauczycielom poznanie najnowszych trendów w edukacji i technologii edukacyjnych, co pozwala im na bieżąco aktualizować swoje metody nauczania.
  • Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach to doskonała okazja do nawiązania kontaktów z innymi nauczycielami i specjalistami w dziedzinie edukacji, co może prowadzić do cennych wymian doświadczeń i pomysłów.
  • Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach jest często uznawane za ważny element rozwoju zawodowego nauczycieli i może przyczynić się do ich awansu zawodowego.