PROJEKTY UNIJNE

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach otrzymanego  grantu „Wsparcie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie  w realizacji zadań wspomagających nauczycieli w kształceniu na odległość” w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. II Oś priorytetowa POWER: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

O projekcie (pdf)

Zasady rekrutacji (pdf)

Termin realizacji projektu : czerwiec-listopad 2021 r.

Pliki do pobrania

Deklaracja (pdf)

Formularz rekrutacyjny (pof)

Oświadczenie uczestnika projektu (pdf)