PROJEKTY EDUKACYJNE OFERTA

Program Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się (ALO SUS) to bezpłatne trzysemestralne studia podyplomowe dla osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych – dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic z województwa mazowieckiego.
Studia współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w programie PO WER w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej od kilku lat. W ramach projektu PODN uczestniczy jako partner nieformalny. Dwie grupy uczestników ( 1 grupa dyrektorów i 1 grupa przewodniczących zespołów) z powiatu mławskiego, żuromińskiego  i przasnyskiego uczestniczy w szkoleniach, które rozwijają kompetencje przywódcze dyrektorów i dają narzędzia i wiedzę pozwalające wprowadzać zmianę w szkole, która prowadzi do poprawy nauczania i uczenia się uczniów.