Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Decyzja Nr 226/2017

Aktualności

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023( czytaj więcej)

Co nowego w roku szkolnym 2022/2023 ? (czytaj więcej…)

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego do 28.02.2023 (czytaj więcej…)

Historia i teraźniejszość – nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych od 1 września 2022 r. (czytaj więcej…)

Zmiany w podstawie programowej dla przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (czytaj więcej)

Zasady organizacji oddziałów przygotowawczych  (czytaj więcej…)

Materiały edukacyjne do wykorzystania w pracy z uczniami z Ukrainy (czytaj więcej…)

 

 

Aktualne szkolenia

Harmonogram szkoleń na Luty 2023 r. (czytaj więcej)

Konferencja – „Ukraiński uczeń w mazowieckiej szkole – po roku doświadczeń” 08.02.2023 r. (załącznik nr 1) (załącznik nr 2)

Zapraszamy na szkolenie : „Stres w zawodzie nauczyciela” cz II. (czytaj więcej)

„W świątecznym nastroju  – warsztaty bożonarodzeniowe” dnia 06.12.2022 r. godz. 16.00 (czytaj więcej)

Zapraszamy na szkolenie on-line: „Szkoła memów. Statystyczny charakter wychowania i memetyczny autorytet nauczyciela”  dnia: 06.12.2022 r. (czytaj więcej)

Szkolenie online „Stres w zawodzie nauczyciela” dnia 16.11.2022 r. (czytaj więcej…)

Zapraszamy na konferencję: „Budowanie relacji uczeń-nauczyciel” 04.11.2022 r. (czytaj więcej)

Formularz do zapisania się na szkolenie:

 

Aktualne informacje

W załączeniu przesyłamy pismo dotyczące Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz. 795).

Załączniki:

  1. Rozporządzenie_8.04.2022
  2. Pismo MPC do KO, dyrektorów, samorządów

Pismo dotyczące ukraińskiego systemu oświaty:

 

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie? (czytaj więcej…)[/vc_column_text]

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

W dniu 25 kwietnia 2019 r. odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Gospodarzem była Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie przy ul. Sportowej 1. Turniej otworzyła dyrektor szkoły, Romana Olszewska oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mławie podinsp. Krzysztof Hincman.
Udział w konkursie wzięło 10 drużyn ze szkół podstawowych powiatu mławskiego w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – 10-12 lat, II grupa – 13 lat i więcej. Do rywalizacji stanęło 35 zawodników. Do pokonania mieli rowerowy tor przeszkód, test oraz sprawdzian praktyczny z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, przeprowadzony przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Niepokonane w obu kategoriach wiekowych okazały się drużyny ze Szkoły Podstawowej  w Wieczfni Kościelnej, przygotowane pod kierunkiem Pani Wiolety Stańczak.
Tytuł najlepszego zawodnika w grupie I wywalczył Szymon Banaś ze Szkoły Podstawowej w Lipowcu Kościelnym. Najlepszy w grupie II okazał się Jakub Żelik ze Szkoły Podstawowej w Wieczfni Kościelnej. 
Zwycięskie dwie drużyny, które w eliminacjach powiatowych zajęły I miejsca, będą reprezentowały powiat mławski podczas etapu rejonowego. Konkurs podsumowała Jolanta Bem, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.
Organizatorem 42 Powiatowego Turnieju BRD była Komenda Powiatowa Policji w Mławie, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, Delegatura w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz jednostki samorządu terytorialnego.

[/vc_column][/vc_row]

Konferencja „Polska szkoła kuźnią kompetencji przyszłości” odbyła się 06.12.2018 r.

Kompetencje zdobywamy w procesie uczenia się formalnego, pozaformalnego, nieformalnego na różnych etapach życia. Jakie zmiany nas czekają? Jakie kompetencje powinni obecnie posiadać absolwenci, pracownicy i obywatele, a jakie spodziewamy się, że będą najbardziej potrzebne w przyszłości? Jak powinniśmy prowadzić edukację w szkołach i na uczelniach oraz organizować i ułatwiać uczenie się pozaformalne i nieformalne w każdym wieku, by odpowiednio wspierać nabywanie niezbędnych kompetencji u osób uczących się? Odpowiedz na te i inne pytania można było uzyskać w czasie dwóch wykładów.

Pierwszy „Kompetencje przyszłości” wygłosił prof. Stefan M. Kwiatkowski. Profesor zwyczajny w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, rektor tej uczelni. Drugi wykład „Pochwała niekompetencji” przedstawił Aleksander Pawlicki, nauczyciel szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Główną tezą wykładu było: Jak zwykły nauczyciel odmienia szkołę?

Warsztaty „Rozumienie świata – o pracy z książką i czytelnikami”

28 listopada 2018 r. odbyło się kolejne warsztaty „Rozumienie świata- o pracy z książką i czytelnikami” dla bibliotekarzy z ekspertem Grażyną Sobieską-Szostakiewicz, superwizorem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanzy. Uczestnicy otrzymali praktyczne wskazówki do wykorzystania w swojej codziennej pracy z czytelnikiem w różnym wieku. Każdą z propozycji mieli okazję przećwiczyć w trakcie zajęć. Bibliotekarze poznali m.in. „Fory dla metafory”, „Losowanie haseł reklamowych”, „Drzewo życzeń” „Fory dla metafory”, „Księga miłych słów” i in. Mieli okazję wcielić się w rolę aktorów i zaprezentować bajkę „Czerwony Kapturek” w wesołej wersji w podziale na cztery grupy. Zajęcia pełne dobrej zabawy, humoru przeplatane były tańcami z płyty „Jak Dawid tańczyć chcę”.  Dla zespołu bibliotekarzy było to już trzecie spotkanie z Panią Sobieską-Szostakiewicz, ale jakże kształcące i inspirujące do kolejnych działań czytelniczych.

Awans i zatrudnienie nauczycieli – konferencja.

Zmiany w awansie zawodowym, zatrudnianiu oraz kwalifikacjach nauczycieli to główna tematyka konferencji, która odbyła się 31 sierpnia 2018r. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie. Podczas spotkania Pani Elżbieta Drzewiecka i Pani Hanna Karpińska, pracownicy ZUS Inspektorat w Mławie, przybliżyły uczestnikom obowiązujące obecnie warunki nabywania świadczeń emerytalnych przez nauczycieli oraz zmiany, jakie nastąpią w tym zakresie po 01.09.2018r.
Pani Anna Kalińska, dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Warszawie,  omówiła szczegółowo przepisy prawa, które zostaną wprowadzone od 1 września br. w awansie zawodowym nauczycieli. Zmiany dotyczą m.in.: stażu, wymagań na poszczególne stopnie awansu, postępowań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych oraz zatrudniania nauczycieli.

Organizatorzy konferencji:

Kuratorium Oświaty w Warszawie, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Mławie.

Seminarium „Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły”

W dniu 20 sierpnia 2018r. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie odbyło się seminarium „Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły”. Uczestnikami byli nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Seminarium rozpoczęła Pani Jolanta Bem, dyrektor PODN.  Zmiany w prawie oświatowym dotyczące oceniania nauczycieli i dyrektorów szkół oraz zasady opracowywania regulaminu określające wskaźniki oceny pracy przedstawiła Pani Bogusława Wojtczak, ekspert Prawa Oświatowego.

SEMINARIUM – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NA GRUNCIE RODO
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele organów prowadzących szkoły w dniu 12.04.2018 r. uczestniczyli w seminarium, którego celem było zapoznanie z podstawową problematyką przetwarzania danych osobowych w szkole, w szczególności uczniów, rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników. Szkolenie miało także na celu przygotowanie do zmian wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.  Cieszyło się dużym zainteresowaniem, udział w nim wzięło ponad 70 osób, również z ościennych powiatów.
Zmiany przedstawiła Ewa Foryszewska- Jarzyńska, radca prawny.

WARSZTATY – METODA DOBREGO STARTU

W dniu 09.04.2018 r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej – Metoda Dobrego Startu. Uczestniczyło w nich 55 osób. Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze. W programie przedstawione były: ćwiczenia orientacyjno – porządkowe, orientacji w schemacie ciała oraz przestrzeni, ćwiczenia językowe, a następnie ruchowe, ruchowo – słuchowe (rytmiczne)
i ruchowo – słuchowo – wzrokowe.
Zajęcia prowadziła: Katarzyna Jankowska – neurologopeda, pedagog, terapeuta zaburzeń rozwoju psychoruchowego u dzieci.
Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i w związku z tym zaplanowaliśmy II grupę na 14 maja 2018 r. godz. 15.00

Warsztaty – Wykorzystywanie nowych technologii w pracy z młodym
użytkownikiem biblioteki

W siedzibie Ośrodka w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 4, w dniu 27.03.2018 r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy. Zajęcia miały na celu prezentację wybranych możliwości zastosowania nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych w instytucjach bibliotecznych, zwłaszcza w kontekście pracy z młodym użytkownikiem.
Podczas szkolenia uczestnicy nabyli teoretyczną i praktyczną wiedzę między innymi z zakresu następujących problemów

  1. Jak w efektywny sposób wykorzystywać nowe technologie w codziennej pracy z młodym czytelnikiem.
  2. Jak współtworzyć multimedialne treści i udostępniać je w szybki i prosty sposóbw sieci?
  3. Czym jest dzisiaj zjawisko Web 2.0 i Biblioteka 2.0? Jakie są konsekwencje rozwoju tych zjawisk dla bibliotekarza i czytelnika?
  4. Na czym polega ewolucja książki elektronicznej i jak zmienia się jej forma, technologie i zjawiska, które towarzyszą dzisiaj zmianom prezentacji multimedialnych i interaktywnych treści?
  5. Czym są Otwarte Zasoby Edukacyjne i w jaki sposób bibliotekarze mogą z nich korzystać w trakcie pracy z młodym użytkownikiem?

Zajęcia prowadził dr Grzegorz Gmiterek – adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Bibliografii i Dokumentacji.

Seminarium – Zmiany w ustawie Karta nauczyciela od 1 stycznia 2018 r.

W dniu 08.02.2018 r. dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły odbyło się seminarium na temat aktualnych zmian w ustawie Karta Nauczyciela. Szkolenie przeprowadziła Bogusława Wojtczak – były doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji Narodowej, ekspert prawa oświatowego, promotor zmian w szkolnictwie zawodowym. Celem szkolenia było przygotowanie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych do wdrażania zmian wynikających z nowelizacji karta Nauczyciela, wprowadzonej od 1 stycznia 2018 r. ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

Warsztaty dla uczniów – „Cyfrowe pomoce dydaktyczne. Programowanie w języku Scratch oraz C++”

W czasie ferii, 25.01.2018 r. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie odbyły się zajęcia warsztatowe dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz  Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie. Zajęcia prowadził doradca metodyczny informatyki Bogdan Kamiński wspólnie z nauczycielem techniki  Romanem Gadomskim. Uczniowie mogli zapoznać się z programowaniem różnych modeli robotów oraz poznać środowisko programistyczne języka Scratch oraz C++.

Konkurs – ,,A czy znasz Ty bracie młody…?”

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie wraz z Towarzystwem Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej uczcili pamięć prof. Tadeusza Korzybskiego konkursem ,,A czy znasz Ty bracie młody…?” , który odbył się 14 grudnia 2017 r. w PODN w Mławie. Prezentacje były ciekawe i barwnie zaprezentowane. Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkie drużyny. Uzupełnieniem konkursu było malowanie postaci Korzybskiego na torbach płóciennych, przez całą publiczność i uczestników konkursu. Dla uczestników konkursu organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody.

 

Warsztaty: AKTYWNE FORMY PRACY Z CZYTELNIKIEM – w dniu 21 listopada 2017 r. prowadziła Pani Grażyna Sobieska-Szostakiewicz

Szkolenie: Zespół Aspergera – przyczyny, objawy. Prowadziła Pani Beata Mickiewicz – 24.10.2017 r.

Szkolenie – Aktualizacja statutu szkoły/placówki

12.10.2017 r. odbyło się szkolenie na temat: Aktualizacja statutu szkoły/placówki. Prowadzący: Pani Ewa Halskaspecjalistka w zakresie prawa oświatowego, ekspert ds. zatrudnienia w oświacie, audytu i kontroli zarządczej zapoznała przedstawicieli szkół i placówek oświatowych powiatu mławskiego z zasadami opracowywania nowego statutu w przypadku przekształcenia szkoły lub przedszkola oraz aktualizacji statutu w placówkach nie podlegających zmianom organizacyjnym.

Seminarium – Dokumenty i dokumentowanie pracy dyrektora po zmianach.

W dniu 09.10.2017 r. Pani Ewa Halskaspecjalistka w zakresie prawa oświatowego, ekspert ds. zatrudnienia w oświacie, audytu i kontroli zarządczej zaprezentowała zmiany w zakresie dokumentowania pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej wg stanu prawnego,  obowiązującego od 1 września 2017 r.

Szkolenie – Zmodernizowany System Informacji Oświatowej, wprowadzanie danych w 2017 roku.

Szkolenie odbyło się 29.09.2017 r., Pan Piotr Patora – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi,  trener VCC(Vacational Competence Certificate), specjalista z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli przedstawił praktyczne aspekty funkcjonowania poszczególnych modułów aplikacji znowelizowanego Systemu Informacji Oświatowej. W szkoleniu wzięli udział pracownicy administracji szkół i placówek oświatowych powiatu mławskiego.

Szkolenie – Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie i ich inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

W dniu 24 maja 2017 r. odbyło się szkolenie na temat: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie i ich inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych – po zmianie przepisów w 2017 roku. Celem szkolenia było praktyczne przybliżenie obowiązujących uregulowań prawnych po zmianach przepisów, a tym samym pomoc w praktycznym ich stosowaniu. Prowadząca: Teresa Krawczyk – wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości. W szkoleniu wzięły udział osoby zajmujące się zarządzaniem majątkiem w JST.

 

Konferencja – Wdrażania nowej podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej

W dniach 24, 30 oraz 31 maja 2017 r. odbyły się organizowane przez PODN w Mławie konferencje na temat wdrażania nowej podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej. W sumie we wszystkich spotkaniach wzięło udział 188 nauczycieli. Prowadząca Pani Jolanta Dębska przedstawiła założenia reformy edukacji oraz szczegółowo omówiła nową podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej, obowiązującą od września 2017 r. Do udziału w konferencji zaproszono także doradcę metodycznego Pana Bogdana Kamińskiego, który przedstawił nową podstawę programową z edukacji informatycznej w klasach I-III.

 

Konferencja – Wdrażenie nowej podstawy programowej biologii i przyrody.

Zgodnie z harmonogramem, w dniu 16.05.2017 r. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie odbyła się konferencja dotycząca wdrożenia nowej podstawy programowej biologii i przyrody. Uczestniczyło w niej 64 nauczycieli.  Konferencję prowadziła Pani Jolanta Bem, dyrektor PODN w Mławie. Przedstawiła ogólne założenia reformy oświaty oraz szczegółowo omówiła zmiany w podstawie programowej biologii i przyrody. Nauczyciele uczestniczący w konferencji wzięli udział w dyskusji.

 

Zapisz

Zapisz

Konferencja – Wdrażenie nowej podstawy programowej z matematyki.

11.05.2017 r. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie odbyła się konferencja na temat nowej podstawy programowej z matematyki. W konferencji wzięło udział 47 nauczycieli. Pani Anna Paszko – doradca metodyczny – omówiła szczegółowo zmiany wynikające z nowej podstawy programowej z matematyki w szkole podstawowej, które zostaną wdrożone od września roku szkolnego 2017/2018.

Konferencja – Wdrażenie nowej podstawy programowej z wychowania przedszkolnego.

Na konferencji dotyczącej nowej podstawy programowej z wychowania przedszkolnego, która odbyła się 10.05.2017 r. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, Pani Jolanta Dębska szczegółowo omówiła zmiany w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego od września 2017 r. W konferencji wzięło udział 97 nauczycieli przedszkoli.

Konferencja – Wdrażenie nowej podstawy programowej z chemii i fizyki.

W dniu 09.05.2017 r. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie odbyła się konferencja na temat wdrażania nowej podstawy programowej chemii i fizyki. W konferencji wzięło udział 56 nauczycieli z powiatu mławskiego oraz powiatów ościennych.
W czasie konferencji uczestnicy poznali zmiany systemu oświaty wdrażane od września 2017 r. Doradca metodyczny, Mariola Szczepkowska szczegółowo omówiła założenia nowej podstawy programowej chemii i fizyki, a uczestnicy konferencji wzięli udział w dyskusji,zadawali pytania oraz dzielili  się własnymi spostrzeżeniami .

Konferencja – Wdrażenie nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego.

W dniu 27.04.2017 r. w PODN w Mławie odbyła się konferencja na temat wdrażania nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego. W konferencji wzięło udział 47 nauczycieli z powiatu mławskiego oraz powiatów ościennych.
W czasie konferencji uczestnicy poznali zmiany systemu oświaty wdrażane od września 2017 r. Doradca metodyczny, Arkadiusz Dłubisz szczegółowo omówił podstawę programową z wychowania fizycznego.

Zapisz

Konferencja – Wdrażenie nowej podstawy programowej z informatyki.

W dniu 27.04.2017 r. odbyła się konferencja poświęcona wdrażaniu nowej podstawy programowej z informatyki. Konferencję prowadziła Ewa Lewandowska oraz Bogdan Kamiński – doradcy metodyczni PODN. W pierwszej części spotkania przedstawione były ogólne założenia reformy oświaty, uczestnicy zostali również zapoznani ze zmianami podstawy programowej z informatyki. W spotkaniu wzięło udział 32 nauczycieli. W drugiej części spotkania uczestnicy obejrzeli różne typy robotów przydatnych do realizacji zajęć z programowania oraz  zapoznali się z pomocami dydaktycznymi, opracowanymi w PODN, potrzebnymi do nauki programowania.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Konferencja – Wdrażenie nowej podstawy programowej z geografii.

W dniu 25 .04. 2017 r. w PODN w Mławie odbyła się konferencja na temat wdrożenia nowej podstawy programowej z geografii. W konferencji wzięło udział 26 nauczycieli. Prowadząca, Pani Jolanta Bem – dyrektor Ośrodka, przedstawiła założenia reformy oświaty oraz szczegółowo omówiła nową podstawę programową z geografii.

Konferencja – Wdrażenie nowej podstawy programowej z historii, plastyki, muzyki i techniki.
W dniu 20.04.2017 r. odbyły się konferencje poświęcone wdrażaniu nowych podstaw programowych z historii, plastyki, muzyki i techniki. Konferencję otworzyła Jolanta Bem dyrektor PODN. W pierwszej części spotkania przedstawione były ogólne założenia reformy oświaty. W drugiej części spotkania uczestnicy zostali zapoznani ze zmianami podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów. W spotkaniu wzięło udział 79 nauczycieli. Konferencja zakończyła się sesją pytań i odpowiedzi.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Konferencja – Wdrażenie nowej podstawy programowej z kształcenie specjalne.

W dniu 11.04.2017 r. odbyła się konferencja dla nauczycieli kształcenia specjalnego na temat: „Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – kształcenie specjalne”. Prowadząca przedstawiła założenia reformy oświaty oraz zmiany programowe w kształceniu specjalnym. Po zakończeniu spotkania uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń i zadawania pytań. Uczestnikami konferencji byli nauczyciele pracujący z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Konferencja – Wdrażenie nowej podstawy programowej z języka polskiego.

W dniu 23.03.2017 r. odbyła się konferencja dla nauczycieli języka polskiego na temat: Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – język polski. W czasie której, dr Daniel Bartosiewicz wyjaśnił, jak wyglądać będzie system oświaty od września 2017 r., jak wdrożenie reformy i nowej podstawy programowej przebiegać będzie w kolejnych latach.

Szkolenie – Najczęściej występujące wady wymowy u dziecka rozpoczynającego naukę

W dniu 20 marca 2017 roku odbyło się szkolenie na temat: Najczęściej występujące wady wymowy u dziecka rozpoczynającego naukę. Ćwiczenia wspomagające prawidłowy rozwój mowy. Nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z następującymi zagadnieniami: zadania logopedii, kształtowanie się mowy dziecka, zaburzenia mowy i próby ich klasyfikacji, sygmatyzm i rotacyzm jako najczęściej występujące wady wymowy u dzieci, mowa bezdźwięczna i wpływ na naukę pisania i czytania, opóźniony rozwój mowy (ORM), przegląd metod i technik stosowanych w terapii logopedycznej.

Szkolenie prowadziła Katarzyna Jankowska – neurologopeda, pedagog, terapeuta zaburzeń rozwoju psychoruchowego u dzieci. Wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Na koniec uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk oraz indywidualnych konsultacji.

Warsztaty – „Inspiracje plastyczne Bambino”.

W dniu 17 marca 2017 r. odbyły się warsztaty – „Inspiracje plastyczne Bambino, czyli jak zachęcić dzieci do podejmowania aktywności artystycznej”.  Nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z innowacyjnymi możliwościami plastycznymi oraz skorzystali z profesjonalnego wsparcia ze strony eksperta z dziedziny plastyki. Warsztaty przeprowadziła p. Małgorzata Czuj – doświadczony artysta plastyk, dyplomowany nauczyciel wychowania plastycznego.

Szkolenie – Zmiany w prawie oświatowym

W dniu 23 lutego 2017 r. odbyło się szkolenie na temat: Zmiany w prawie oświatowym.
Dyrektorzy i nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z następującymi zagadnieniami:
zadania dyrektora szkoły (placówki oświatowej) w zakresie prowadzenia dokumentacji jednostki, zawartość statutu szkoły, przedszkola i placówki oświatowej w poprzednich i nowych rozwiązaniach.
Szkolenie prowadził prof. Antoni Jeżowski – samorządowiec z doświadczeniem w pracy w administracji państwowej. Uznany w Polsce i na świecie ekspert w zakresie prawa i finansów oświatowych.
Na koniec uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk oraz indywidualnych konsultacji.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO (czytaj więcej…)


 

Zapisz

Zapisz

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.