Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Decyzja Nr 226/2017

Bezpłatne studia podyplomowe w PODN w Mławie (czytaj więcej…):

Studia podyplomowe – Wczesne nauczanie języka angielskiego – 18.02.2018 r., godz. 9.00 (czytaj więcej…)

Studia podyplomowe – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 17-18.03.2018 r. godz. 9.00 (czytaj więcej…)

Seminarium – Zmiany w ustawie Karta nauczyciela od 1 stycznia 2018 r.

W dniu 08.02.2018 r. dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły odbyło się seminarium na temat aktualnych zmian w ustawie Karta Nauczyciela. Szkolenie przeprowadziła Bogusława Wojtczak – były doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji Narodowej, ekspert prawa oświatowego, promotor zmian w szkolnictwie zawodowym. Celem szkolenia było przygotowanie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych do wdrażania zmian wynikających z nowelizacji karta Nauczyciela, wprowadzonej od 1 stycznia 2018 r. ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

Warsztaty dla uczniów – „Cyfrowe pomoce dydaktyczne. Programowanie w języku Scratch oraz C++”

W czasie ferii, 25.01.2018 r. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie odbyły się zajęcia warsztatowe dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz  Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie. Zajęcia prowadził doradca metodyczny informatyki Bogdan Kamiński wspólnie z nauczycielem techniki  Romanem Gadomskim. Uczniowie mogli zapoznać się z programowaniem różnych modeli robotów oraz poznać środowisko programistyczne języka Scratch oraz C++.

Konkurs – ,,A czy znasz Ty bracie młody…?”

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie wraz z Towarzystwem Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej uczcili pamięć prof. Tadeusza Korzybskiego konkursem ,,A czy znasz Ty bracie młody…?” , który odbył się 14 grudnia 2017 r. w PODN w Mławie. Prezentacje były ciekawe i barwnie zaprezentowane. Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkie drużyny. Uzupełnieniem konkursu było malowanie postaci Korzybskiego na torbach płóciennych, przez całą publiczność i uczestników konkursu. Dla uczestników konkursu organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody.

 

Warsztaty: AKTYWNE FORMY PRACY Z CZYTELNIKIEM – w dniu 21 listopada 2017 r. prowadziła Pani Grażyna Sobieska-Szostakiewicz

Szkolenie: Zespół Aspergera – przyczyny, objawy. Prowadziła Pani Beata Mickiewicz – 24.10.2017 r.

Szkolenie – Aktualizacja statutu szkoły/placówki

12.10.2017 r. odbyło się szkolenie na temat: Aktualizacja statutu szkoły/placówki. Prowadzący: Pani Ewa Halskaspecjalistka w zakresie prawa oświatowego, ekspert ds. zatrudnienia w oświacie, audytu i kontroli zarządczej zapoznała przedstawicieli szkół i placówek oświatowych powiatu mławskiego z zasadami opracowywania nowego statutu w przypadku przekształcenia szkoły lub przedszkola oraz aktualizacji statutu w placówkach nie podlegających zmianom organizacyjnym.

Seminarium – Dokumenty i dokumentowanie pracy dyrektora po zmianach.

W dniu 09.10.2017 r. Pani Ewa Halskaspecjalistka w zakresie prawa oświatowego, ekspert ds. zatrudnienia w oświacie, audytu i kontroli zarządczej zaprezentowała zmiany w zakresie dokumentowania pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej wg stanu prawnego,  obowiązującego od 1 września 2017 r.

Szkolenie na temat: Zmodernizowany System Informacji Oświatowej, wprowadzanie danych w 2017 roku odbyło się 29.09.2017 r.
Pan Piotr Patora – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi,  trener VCC(Vacational Competence Certificate), specjalista z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli przedstawił praktyczne aspekty funkcjonowania poszczególnych modułów aplikacji znowelizowanego Systemu Informacji Oświatowej. W szkoleniu wzięli udział pracownicy administracji szkół i placówek oświatowych powiatu mławskiego.

W dniu 24 maja 2017 r. odbyło się szkolenie na temat: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie i ich inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych – po zmianie przepisów w 2017 roku. Celem szkolenia było praktyczne przybliżenie obowiązujących uregulowań prawnych po zmianach przepisów, a tym samym pomoc w praktycznym ich stosowaniu. Prowadząca: Teresa Krawczyk – wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości. W szkoleniu wzięły udział osoby zajmujące się zarządzaniem majątkiem w JST.

 

W dniach 24, 30 oraz 31 maja 2017 r. odbyły się organizowane przez PODN w Mławie konferencje na temat wdrażania nowej podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej. W sumie we wszystkich spotkaniach wzięło udział 188 nauczycieli. Prowadząca Pani Jolanta Dębska przedstawiła założenia reformy edukacji oraz szczegółowo omówiła nową podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej, obowiązującą od września 2017 r. Do udziału w konferencji zaproszono także doradcę metodycznego Pana Bogdana Kamińskiego, który przedstawił nową podstawę programową z edukacji informatycznej w klasach I-III.

 

Zgodnie z harmonogramem, w dniu 16.05.2017 r. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie odbyła się konferencja dotycząca wdrożenia nowej podstawy programowej biologii i przyrody. Uczestniczyło w niej 64 nauczycieli.  Konferencję prowadziła Pani Jolanta Bem, dyrektor PODN w Mławie. Przedstawiła ogólne założenia reformy oświaty oraz szczegółowo omówiła zmiany w podstawie programowej biologii i przyrody. Nauczyciele uczestniczący w konferencji wzięli udział w dyskusji.

 

Zapisz

Zapisz

11.05.2017 r. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie odbyła się konferencja na temat nowej podstawy programowej z matematyki. W konferencji wzięło udział 47 nauczycieli. Pani Anna Paszko – doradca metodyczny – omówiła szczegółowo zmiany wynikające z nowej podstawy programowej z matematyki w szkole podstawowej, które zostaną wdrożone od września roku szkolnego 2017/2018.

Na konferencji dotyczącej nowej podstawy programowej z wychowania przedszkolnego, która odbyła się 10.05.2017 r. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, Pani Jolanta Dębska szczegółowo omówiła zmiany w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego od września 2017 r. W konferencji wzięło udział 97 nauczycieli przedszkoli.

W dniu 09.05.2017 r. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie odbyła się konferencja na temat wdrażania nowej podstawy programowej chemii i fizyki. W konferencji wzięło udział 56 nauczycieli z powiatu mławskiego oraz powiatów ościennych.
W czasie konferencji uczestnicy poznali zmiany systemu oświaty wdrażane od września 2017 r. Doradca metodyczny, Mariola Szczepkowska szczegółowo omówiła założenia nowej podstawy programowej chemii i fizyki, a uczestnicy konferencji wzięli udział w dyskusji,zadawali pytania oraz dzielili  się własnymi spostrzeżeniami .

W dniu 27.04.2017 r. w PODN w Mławie odbyła się konferencja na temat wdrażania nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego. W konferencji wzięło udział 47 nauczycieli z powiatu mławskiego oraz powiatów ościennych.
W czasie konferencji uczestnicy poznali zmiany systemu oświaty wdrażane od września 2017 r. Doradca metodyczny, Arkadiusz Dłubisz szczegółowo omówił podstawę programową z wychowania fizycznego.

Zapisz

W dniu 27.04.2017 r. odbyła się konferencja poświęcona wdrażaniu nowej podstawy programowej z informatyki. Konferencję prowadziła Ewa Lewandowska oraz Bogdan Kamiński – doradcy metodyczni PODN. W pierwszej części spotkania przedstawione były ogólne założenia reformy oświaty, uczestnicy zostali również zapoznani ze zmianami podstawy programowej z informatyki. W spotkaniu wzięło udział 32 nauczycieli. W drugiej części spotkania uczestnicy obejrzeli różne typy robotów przydatnych do realizacji zajęć z programowania oraz  zapoznali się z pomocami dydaktycznymi, opracowanymi w PODN, potrzebnymi do nauki programowania.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

W dniu 25 .04. 2017 r. w PODN w Mławie odbyła się konferencja na temat wdrożenia nowej podstawy programowej z geografii. W konferencji wzięło udział 26 nauczycieli. Prowadząca, Pani Jolanta Bem – dyrektor Ośrodka, przedstawiła założenia reformy oświaty oraz szczegółowo omówiła nową podstawę programową z geografii.

W dniu 20.04.2017 r. odbyły się konferencje poświęcone wdrażaniu nowych podstaw programowych z historii, plastyki, muzyki i techniki. Konferencję otworzyła Jolanta Bem dyrektor PODN. W pierwszej części spotkania przedstawione były ogólne założenia reformy oświaty. W drugiej części spotkania uczestnicy zostali zapoznani ze zmianami podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów. W spotkaniu wzięło udział 79 nauczycieli. Konferencja zakończyła się sesją pytań i odpowiedzi.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

W dniu 11.04.2017 r. odbyła się konferencja dla nauczycieli kształcenia specjalnego na temat: „Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – kształcenie specjalne”. Prowadząca przedstawiła założenia reformy oświaty oraz zmiany programowe w kształceniu specjalnym. Po zakończeniu spotkania uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń i zadawania pytań. Uczestnikami konferencji byli nauczyciele pracujący z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W dniu 23.03.2017 r. odbyła się konferencja dla nauczycieli języka polskiego na temat: Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – język polski. W czasie której, dr Daniel Bartosiewicz wyjaśnił, jak wyglądać będzie system oświaty od września 2017 r., jak wdrożenie reformy i nowej podstawy programowej przebiegać będzie w kolejnych latach.

Szkolenie – Najczęściej występujące wady wymowy u dziecka rozpoczynającego naukę

W dniu 20 marca 2017 roku odbyło się szkolenie na temat: Najczęściej występujące wady wymowy u dziecka rozpoczynającego naukę. Ćwiczenia wspomagające prawidłowy rozwój mowy. Nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z następującymi zagadnieniami: zadania logopedii, kształtowanie się mowy dziecka, zaburzenia mowy i próby ich klasyfikacji, sygmatyzm i rotacyzm jako najczęściej występujące wady wymowy u dzieci, mowa bezdźwięczna i wpływ na naukę pisania i czytania, opóźniony rozwój mowy (ORM), przegląd metod i technik stosowanych w terapii logopedycznej.

Szkolenie prowadziła Katarzyna Jankowska – neurologopeda, pedagog, terapeuta zaburzeń rozwoju psychoruchowego u dzieci. Wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Na koniec uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk oraz indywidualnych konsultacji.

W dniu 17 marca 2017 r. odbyły się warsztaty – „Inspiracje plastyczne Bambino, czyli jak zachęcić dzieci do podejmowania aktywności artystycznej”.  Nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z innowacyjnymi możliwościami plastycznymi oraz skorzystali z profesjonalnego wsparcia ze strony eksperta z dziedziny plastyki. Warsztaty przeprowadziła p. Małgorzata Czuj – doświadczony artysta plastyk, dyplomowany nauczyciel wychowania plastycznego.

Szkolenie – Zmiany w prawie oświatowym

W dniu 23 lutego 2017 r. odbyło się szkolenie na temat: Zmiany w prawie oświatowym.
Dyrektorzy i nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z następującymi zagadnieniami:
zadania dyrektora szkoły (placówki oświatowej) w zakresie prowadzenia dokumentacji jednostki, zawartość statutu szkoły, przedszkola i placówki oświatowej w poprzednich i nowych rozwiązaniach.
Szkolenie prowadził prof. Antoni Jeżowski – samorządowiec z doświadczeniem w pracy w administracji państwowej. Uznany w Polsce i na świecie ekspert w zakresie prawa i finansów oświatowych.
Na koniec uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk oraz indywidualnych konsultacji.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018
  • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  • Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  • Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  • Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  • Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  • Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

Zapisz

Zapisz