Szkolenia i konferencje:

 

Szkolenie – Najczęściej występujące wady wymowy u dziecka rozpoczynającego naukę. Ćwiczenia wspomagające prawidłowy rozwój mowy – 20 marca 2017 r. – godz. 15:00 (czytaj dalej…)

Szkolenie – Zmiany w prawie oświatowym

Seminarium – Zmiany ustroju szkolnego – funkcjonowanie szkół od 1 września 2017 r.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017:

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci  i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
  5. Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.