Naszym celem jest wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym

Nasza strona na Facebook fb

  • Logopedia

  • Logopedia szkolna

  • Doradca zawodowy i przedsiębiorczość

  • Geografia

  • Fizyka

  • Biologia

  • Chemia

  • Matematyka

  • Wczesne nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

  • Informatyka

drugi kierunek 50%  

Studia podyplomowe organizowane są przy współpracy uczelni wyższej

angielski

Szkolenia i konferencje:

Harmonogram szkoleń od 05 do 11 grudnia 2016 r.

 

moodle men ko ore ceo koweziu
Copyright © Dandelion by Pexeto