Szkolenie – Najczęściej występujące wady wymowy u dziecka rozpoczynającego naukę. Ćwiczenia wspomagające prawidłowy rozwój mowy – 20 marca 2017 r. – godz. 15:00 (czytaj dalej…)

Szkolenie – Zmiany w prawie oświatowym

W dniu 23 lutego 2017 r. odbyło się szkolenie na temat: Zmiany w prawie oświatowym.
Dyrektorzy i nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z następującymi zagadnieniami:
zadania dyrektora szkoły (placówki oświatowej) w zakresie prowadzenia dokumentacji jednostki, zawartość statutu szkoły, przedszkola i placówki oświatowej w poprzednich i nowych rozwiązaniach.
Szkolenie prowadził prof. Antoni Jeżowski – samorządowiec z doświadczeniem w pracy w administracji państwowej. Uznany w Polsce i na świecie ekspert w zakresie prawa i finansów oświatowych.
Na koniec uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk oraz indywidualnych konsultacji.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017:

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci  i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
  5. Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.