Zapisz

Zapisz


 

W dniu 23.03.2017 r. odbyła się konferencja dla nauczycieli języka polskiego na temat: Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – język polski. W czasie której, dr Daniel Bartosiewicz wyjaśnił, jak wyglądać będzie system oświaty od września 2017 r., jak wdrożenie reformy i nowej podstawy programowej przebiegać będzie w kolejnych latach.

Szkolenie – Najczęściej występujące wady wymowy u dziecka rozpoczynającego naukę

W dniu 20 marca 2017 roku odbyło się szkolenie na temat: Najczęściej występujące wady wymowy u dziecka rozpoczynającego naukę. Ćwiczenia wspomagające prawidłowy rozwój mowy. Nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z następującymi zagadnieniami: zadania logopedii, kształtowanie się mowy dziecka, zaburzenia mowy i próby ich klasyfikacji, sygmatyzm i rotacyzm jako najczęściej występujące wady wymowy u dzieci, mowa bezdźwięczna i wpływ na naukę pisania i czytania, opóźniony rozwój mowy (ORM), przegląd metod i technik stosowanych w terapii logopedycznej.

Szkolenie prowadziła Katarzyna Jankowska – neurologopeda, pedagog, terapeuta zaburzeń rozwoju psychoruchowego u dzieci. Wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Na koniec uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk oraz indywidualnych konsultacji.

W dniu 17 marca 2017 r. odbyły się warsztaty – „Inspiracje plastyczne Bambino, czyli jak zachęcić dzieci do podejmowania aktywności artystycznej”.  Nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z innowacyjnymi możliwościami plastycznymi oraz skorzystali z profesjonalnego wsparcia ze strony eksperta z dziedziny plastyki. Warsztaty przeprowadziła p. Małgorzata Czuj – doświadczony artysta plastyk, dyplomowany nauczyciel wychowania plastycznego.

Szkolenie – Zmiany w prawie oświatowym

W dniu 23 lutego 2017 r. odbyło się szkolenie na temat: Zmiany w prawie oświatowym.
Dyrektorzy i nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z następującymi zagadnieniami:
zadania dyrektora szkoły (placówki oświatowej) w zakresie prowadzenia dokumentacji jednostki, zawartość statutu szkoły, przedszkola i placówki oświatowej w poprzednich i nowych rozwiązaniach.
Szkolenie prowadził prof. Antoni Jeżowski – samorządowiec z doświadczeniem w pracy w administracji państwowej. Uznany w Polsce i na świecie ekspert w zakresie prawa i finansów oświatowych.
Na koniec uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk oraz indywidualnych konsultacji.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017:

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci  i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
  5. Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.