Naszym celem jest wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym

OFERTA POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MŁAWIE

Szkolenia w marcu i kwietniu 2015 r.

 

 

Lekcja otwarta:

Ciekawa lekcja z piłki koszykowej na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum - 12.03.2015r.

Szkolenie:

Ochrona danych osobowych 2015 – zmiany od 1 stycznia 2015 r.  w praktyce.

Warsztaty metodyczne:

Doświadczenia i eksperymenty w pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych – 13.03.2015 r. 

Ozdoby wielkanocne w technice decoupagu

 

 Szkoła bez dyskryminacji – bezpieczna szkoła

13 lutego 2015 roku w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie odbyła się konferencja „Szkoła bez dyskryminacji – bezpieczna szkoła”. Otwarcia konferencji dokonał Starosta Powiatu Mławskiego Włodzimierz Wojnarowski oraz Katarzyna Góralska Mazowiecki Kurator Oświaty, która w swoim wystąpieniu podkreśliła rangę wychowawczej roli współczesnej szkoły.

Wśród prelegentów byli: prof. Małgorzata Fuszara pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, Marta Rawłuszko Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej i Teresa Szopińska – Grodzka Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczestnicy konferencji brali udział w sesjach panelowych: Bezpieczna szkoła – co to znaczy? Jak ją budować? Konferencję podsumowała Dyrektor Delegatury Agata Pawłowska, która wskazała na potrzebę wsparcia dla nauczycieli, aby mogli zrozumieć zjawisko dyskryminacji i nauczyć się reagować na nie w sposób, który zapewniałby im komfort.

DSC09136DSC09143DSC09131

Materiały z konferencji „Szkoła bez dyskryminacji – bezpieczna szkoła

Prezentacja 1

Prezentacja 2

 

DOSKONALENIA MŁAWIE

               powiatpng200 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie powstał na podstawie Uchwały Nr XXVIII/156/2001 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. Jest to publiczna samorządowa placówka edukacyjna. Od początku swojej działalności Ośrodek jest wspierany przez Starostę Powiatu Mławskiego, Burmistrza Miasta Mława i  Wójtów Gmin. Swoją ofertę edukacyjną kieruje przede wszystkim do Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienia, ale  zaprasza  również do współpracy nauczycieli z innych gmin i powiatów. Organem prowadzącym jest Powiat Mławski, nadzór pedagogiczny  sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, to nowoczesna i ważna na północnym Mazowszu placówka, zaspokajająca potrzeby nauczycieli i dyrektorów szkół  w zakresie doskonalenia zawodowego.Programy i projekty edukacyjne realizowane
przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015: (Czytaj dalej…)


1. ANKIETA EWALUACYJNA ONLINE

2. KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACYJNEJ (do pobrania)


men

 ko

 ore

 ceo

koweziu


 
 

 

Copyright © Dandelion by Pexeto