Naszym celem jest wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym

 

Ogłoszenie 

Spotkanie organizacyjne dla Słuchaczy studiów podyplomowych2015/2016 odbędzie się
10 października 2015 r. (sobota) o godzinie 10:00

angielski

granty

 Ogłoszenie:

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych dla słuchaczy w roku szkolnym 2014/2015 są do odbioru w sekretariacie PODN w Mławie w godz. 8:00 – 16:00

               powiatpng200 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie powstał na podstawie Uchwały Nr XXVIII/156/2001 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. Jest to publiczna samorządowa placówka edukacyjna. Od początku swojej działalności Ośrodek jest wspierany przez Starostę Powiatu Mławskiego, Burmistrza Miasta Mława i  Wójtów Gmin. Swoją ofertę edukacyjną kieruje przede wszystkim do Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienia, ale  zaprasza  również do współpracy nauczycieli z innych gmin i powiatów. Organem prowadzącym jest Powiat Mławski, nadzór pedagogiczny  sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, to nowoczesna i ważna na północnym Mazowszu placówka, zaspokajająca potrzeby nauczycieli i dyrektorów szkół  w zakresie doskonalenia zawodowego.


1.Ankieta potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2015/2016

2. KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACYJNEJ (do pobrania)

men ko ore ceo koweziu
Copyright © Dandelion by Pexeto