Zapisz

 

Zapisz

W dniu 27.04.2017 r. w PODN w Mławie odbyła się konferencja na temat wdrażania nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego. W konferencji wzięło udział 47 nauczycieli z powiatu mławskiego oraz powiatów ościennych.
W czasie konferencji uczestnicy poznali zmiany systemu oświaty wdrażane od września 2017 r. Doradca metodyczny, Arkadiusz Dłubisz szczegółowo omówił podstawę programową z wychowania fizycznego.

Zapisz

W dniu 27.04.2017 r. odbyła się konferencja poświęcona wdrażaniu nowej podstawy programowej z informatyki. Konferencję prowadziła Ewa Lewandowska oraz Bogdan Kamiński – doradcy metodyczni PODN. W pierwszej części spotkania przedstawione były ogólne założenia reformy oświaty, uczestnicy zostali również zapoznani ze zmianami podstawy programowej z informatyki. W spotkaniu wzięło udział 32 nauczycieli. W drugiej części spotkania uczestnicy obejrzeli różne typy robotów przydatnych do realizacji zajęć z programowania oraz  zapoznali się z pomocami dydaktycznymi, opracowanymi w PODN, potrzebnymi do nauki programowania.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

W dniu 20.04.2017 r. odbyły się konferencje poświęcone wdrażaniu nowych podstaw programowych z historii, plastyki, muzyki i techniki. Konferencję otworzyła Jolanta Bem dyrektor PODN. W pierwszej części spotkania przedstawione były ogólne założenia reformy oświaty. W drugiej części spotkania uczestnicy zostali zapoznani ze zmianami podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów. W spotkaniu wzięło udział 79 nauczycieli. Konferencja zakończyła się sesją pytań i odpowiedzi.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

W dniu 11.04.2017 r. odbyła się konferencja dla nauczycieli kształcenia specjalnego na temat: „Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – kształcenie specjalne”. Prowadząca przedstawiła założenia reformy oświaty oraz zmiany programowe w kształceniu specjalnym. Po zakończeniu spotkania uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń i zadawania pytań. Uczestnikami konferencji byli nauczyciele pracujący z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W dniu 23.03.2017 r. odbyła się konferencja dla nauczycieli języka polskiego na temat: Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – język polski. W czasie której, dr Daniel Bartosiewicz wyjaśnił, jak wyglądać będzie system oświaty od września 2017 r., jak wdrożenie reformy i nowej podstawy programowej przebiegać będzie w kolejnych latach.

Szkolenie – Najczęściej występujące wady wymowy u dziecka rozpoczynającego naukę

W dniu 20 marca 2017 roku odbyło się szkolenie na temat: Najczęściej występujące wady wymowy u dziecka rozpoczynającego naukę. Ćwiczenia wspomagające prawidłowy rozwój mowy. Nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z następującymi zagadnieniami: zadania logopedii, kształtowanie się mowy dziecka, zaburzenia mowy i próby ich klasyfikacji, sygmatyzm i rotacyzm jako najczęściej występujące wady wymowy u dzieci, mowa bezdźwięczna i wpływ na naukę pisania i czytania, opóźniony rozwój mowy (ORM), przegląd metod i technik stosowanych w terapii logopedycznej.

Szkolenie prowadziła Katarzyna Jankowska – neurologopeda, pedagog, terapeuta zaburzeń rozwoju psychoruchowego u dzieci. Wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Na koniec uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk oraz indywidualnych konsultacji.

W dniu 17 marca 2017 r. odbyły się warsztaty – „Inspiracje plastyczne Bambino, czyli jak zachęcić dzieci do podejmowania aktywności artystycznej”.  Nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z innowacyjnymi możliwościami plastycznymi oraz skorzystali z profesjonalnego wsparcia ze strony eksperta z dziedziny plastyki. Warsztaty przeprowadziła p. Małgorzata Czuj – doświadczony artysta plastyk, dyplomowany nauczyciel wychowania plastycznego.

Szkolenie – Zmiany w prawie oświatowym

W dniu 23 lutego 2017 r. odbyło się szkolenie na temat: Zmiany w prawie oświatowym.
Dyrektorzy i nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z następującymi zagadnieniami:
zadania dyrektora szkoły (placówki oświatowej) w zakresie prowadzenia dokumentacji jednostki, zawartość statutu szkoły, przedszkola i placówki oświatowej w poprzednich i nowych rozwiązaniach.
Szkolenie prowadził prof. Antoni Jeżowski – samorządowiec z doświadczeniem w pracy w administracji państwowej. Uznany w Polsce i na świecie ekspert w zakresie prawa i finansów oświatowych.
Na koniec uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk oraz indywidualnych konsultacji.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017:

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci  i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
  5. Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.

 

Zapisz