Naszym celem jest wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym

REKRUTACJA TRWA DO 31.10.2016 r.

Szczególnie polecamy kierunki:

Logopedia,

Przedsiębiorczość i doradca zawodowy

 

  • Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej.

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

  • Przygotowanie pedagogiczne.

  • Organizacja i zarządzanie w oświacie (absolwenci kursów kwalifikacyjnych – tylko 1 semestr).

  • Logopedia.

  • Logopedia szkolna.

  • Oligofrenopedagogika.

  • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka.

  • Wczesne nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

  • Informatyka (po skompletowaniu grupy)

drugi kierunek 50%  

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ODBĘDZIE SIĘ

21.09.2016 r. godz. 15.00


granty

Szkolenia i konferencje:

Harmonogram szkoleń – 17-23 października 2016 r.

angielski

Ogłoszenie!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 10.08.2016 r. w sekretariacie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie można odbierać świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 

moodle men ko ore ceo koweziu
Copyright © Dandelion by Pexeto