Naszym celem jest wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym

OFERTA POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MŁAWIE


Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie prowadzi nabór na następujące kierunki studiów podyplomowych na rok szkolny 2015/2016:

OFERTA

 

 

Szkolenia w maju i w czerwcu 2015 r.

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Kurs kierowników wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Szkolenie:  Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

Edukacja przyszłości – nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi.

 

               powiatpng200 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie powstał na podstawie Uchwały Nr XXVIII/156/2001 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. Jest to publiczna samorządowa placówka edukacyjna. Od początku swojej działalności Ośrodek jest wspierany przez Starostę Powiatu Mławskiego, Burmistrza Miasta Mława i  Wójtów Gmin. Swoją ofertę edukacyjną kieruje przede wszystkim do Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienia, ale  zaprasza  również do współpracy nauczycieli z innych gmin i powiatów. Organem prowadzącym jest Powiat Mławski, nadzór pedagogiczny  sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, to nowoczesna i ważna na północnym Mazowszu placówka, zaspokajająca potrzeby nauczycieli i dyrektorów szkół  w zakresie doskonalenia zawodowego.Programy i projekty edukacyjne realizowane
przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015: (Czytaj dalej…)


1.Ankieta potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2015/2016

2. KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACYJNEJ (do pobrania)


men

 ko

 ore

 ceo

koweziu


 
 

 

Copyright © Dandelion by Pexeto