Naszym celem jest wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym

STUDIA

Zaproszenie na:

1. Warsztaty:

Biblioteka przyjazna uczniowi

2. Szkolenie:

Nowoczesne metody szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej.

  3. Szkolenie:

Efektywne nauczanie matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych.

  4. Konferencję:

Dokumentacja i dokumentowanie działalności szkoły.

 5. Szkolenie:

Uczeń z autyzmem – objawy i metody pracy w szkole.

 

 

               powiatpng200 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie powstał na podstawie Uchwały Nr XXVIII/156/2001 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. Jest to publiczna samorządowa placówka edukacyjna. Od początku swojej działalności Ośrodek jest wspierany przez Starostę Powiatu Mławskiego, Burmistrza Miasta Mława i  Wójtów Gmin. Swoją ofertę edukacyjną kieruje przede wszystkim do Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienia, ale  zaprasza  również do współpracy nauczycieli z innych gmin i powiatów. Organem prowadzącym jest Powiat Mławski, nadzór pedagogiczny  sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, to nowoczesna i ważna na północnym Mazowszu placówka, zaspokajająca potrzeby nauczycieli i dyrektorów szkół  w zakresie doskonalenia zawodowego.


1.Ankieta potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2015/2016

2. KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACYJNEJ (do pobrania)

men ko ore ceo koweziu
Copyright © Dandelion by Pexeto