Naszym celem jest wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym

OFERTA POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MŁAWIE

Studia podyplomowe

 

Programu Porcja Pozytywnej Energii

Szkolenia we wrześniu i październiku

Zaproszenie na konferencje:

Indywidualizacja, a proces nauczania. Rozwiązania praktyczne

Dylemat lidera, pozytywna komunikacja

Zarządzanie szkołą. Kompetencje dyrektora

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty:

Dofinansowanie kształcenia młodocianych w praktyce

Zaproszenie na szkolenie:

Odpowiedzialność zawodowa nauczycieli

Zaproszenie na warsztaty wyjazdowe:

Metoda montessori – przykłady dobrych praktyk

Zaproszenie na seminarium:

Zadania biblioteki

Kompleksowe wspomaganie szkół w rozwoju oraz prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczyciel

Optymalizacja organizacji oświaty w kontekście nowych wyzwań polskiej edukacji 

OFERTA SPECJALNA

GRANTY MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY OŚRODEK  DOSKONALENIA MŁAWIE

               powiatpng200 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie powstał na podstawie Uchwały Nr XXVIII/156/2001 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. Jest to publiczna samorządowa placówka edukacyjna. Od początku swojej działalności Ośrodek jest wspierany przez Starostę Powiatu Mławskiego, Burmistrza Miasta Mława i  Wójtów Gmin. Swoją ofertę edukacyjną kieruje przede wszystkim do Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienia, ale  zaprasza  również do współpracy nauczycieli z innych gmin i powiatów. Organem prowadzącym jest Powiat Mławski, nadzór pedagogiczny  sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, to nowoczesna i ważna na północnym Mazowszu placówka, zaspokajająca potrzeby nauczycieli i dyrektorów szkół  w zakresie doskonalenia zawodowego.Programy i projekty edukacyjne realizowane
przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015: (Czytaj dalej…)


1. ANKIETA EWALUACYJNA ONLINE

2. KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACYJNEJ (do pobrania)


men

 ko

 ore

 ceo

koweziu


 
 

 

Copyright © Dandelion by Pexeto