Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Decyzja Nr 226/2017

Aktualności

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego (czytaj więcej…)

Co nowego w roku szkolnym 2023/2024? Najważniejsze zmiany  (czytaj więcej…)

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024( czytaj więcej)

Zmiany w podstawie programowej od września 2023 r. – rozporządzenia podpisane (czytaj więcej…)

Materiały edukacyjne do wykorzystania w pracy z uczniami z Ukrainy (czytaj więcej…)

 

 

Aktualne szkolenia

Harmonogram szkoleń na Listopad 2023 r. (czytaj więcej)

 

Zaproszenie na seminarium Wewnątrzszkolne ocenianie wspierające rozwój ucznia – zadania dyrektora i nauczyciela” dnia 28.11.2023 r. godz. 11.00-14.00 w PODN Mława. W załączniku przesyłamy zaproszenie na seminarium. (czytaj więcej)

Konferencja „Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna – praktyczne rozwiązania”  05.12.2023 r.  godz. 10.30   (czytaj więcej…)