Małgorzata Bielska

TEMATYKA KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH

– Zasady opracowania scenariuszy lekcji języka obcego z wykorzystaniem metod aktywizujących;

– Zmiany programowe w nauczaniu języków obcych wynikające z nowej podstawy programowej;

– Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem programów prezentacyjnych i aplikacji internetowych.