Współpracujące placówki

Bardzo sobie cenię współpracę z PODN w Mławie. Pani Dyrektor Ośrodka jest otwarta na potrzeby szkoły, stara się dostosować ofertę szkoleń tak, by usatysfakcjonować odbiorców. Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w cyklicznych konkursach, warsztatach oferowanych przez Ośrodek. Odnoszą sukcesy, między innymi w „Młodym Matematyku”, rozwijają swoje zainteresowania, nie tylko matematyczne.

Romana Olszewska, Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Mławie.

Od początku swojej pracy pedagogicznej korzystałam z różnych form doskonalenia zawodowego. Dzięki bogatej ofercie szkoleń
i warsztatów pogłębiałam swoją wiedzę m.in. na temat metod aktywizujących uczniów na lekcjach z zakresu nauk przyrodniczych, poznałam nowe sposoby motywowania młodzieży do nauki, oraz jak walczyć z absencją. Dwa lata temu ukończyłam w Ośrodku studia podyplomowe.
W ostatnim czasie w celu poszerzenia wiedzy z zakresu zdobywania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
ukończyłam szkolenia dotyczące przygotowania dokumentacji oraz konstruowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

PODN w programie swojej działalności uwzględnienia autentyczne potrzeby nauczycieli. Metodycy wykazują się wysokim profesjonalizmem. Atutem Ośrodka jest tez bardzo życzliwa atmosfera.

Justyna Żółtowska, nauczycielka w Zespół Szkół nr 2 w Mławie

Od wielu lat korzystam z oferty szkoleniowej PODN w Mławie. Dzięki bogatej ofercie szkoleń i warsztatów metodycznych z zakresu kształcenia zawodowego doskonalę swoje kluczowe umiejętności zawodowe, rozwijam pasje i zainteresowania. To tu zdobyłam wiedzę z zakresu planowania pracy zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach.

Wioletta Arendt, nauczycielka przedmiotów zawodowych branży hotelarsko – turystycznej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie.

Odkąd rozpoczęłam swoją zawodową drogę, chętnie korzystam z oferty Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie. Kiedy stawiałam pierwsze kroki jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, doradcy metodyczni z PODN-u pomogli pogłębić moją wiedzę, a przede wszystkim zdobyć umiejętność przełożenia tej wiedzy na pracę praktyczną – w szkole, z uczniem. Niezwykle często korzystałam ze szkoleń dotyczących prawa oświatowego i awansu zawodowego nauczycieli. Chętnie uczestniczę również w kursach, których tematyka dotyczy zagadnień polonistycznych.

Warto wspomnieć, iż oferta Ośrodka nie ogranicza się tylko do szkoleń. Dzięki poszerzeniu jej o studia podyplomowe, miałam możliwość odbyć studia z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej. To z kolei pozwoliło mi poszerzyć doświadczenia zawodowe o pracę w klasach integracyjnych.

Jestem wdzięczna, iż kadra PODN-u dba o najwyższy poziom prowadzonych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Katarzyna Browarek, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół nr 2 w Mławie.

Zawód nauczyciela wymaga ustawicznego doskonalenia jest to konieczne w sensie zwiększenia efektywności kształcenia, jak również w kontekście zaspakajania potrzeb dzieci i młodzieży . Każdy, kto naucza innych, musi sam aktywnie rozwiązywać różne kwestie merytorycznie i metodycznie, pojawiające się w ramach przedmiotu, którego uczy. W moim przypadku jest to wychowanie fizyczne. Formy kształcenia, które oferuje PODN w Mławie, służą mojemu rozwojowi. Bogata oferta szkoleń i zajęć otwartych w pełni zaspakaja moje oczekiwania.

Maciej Wiśniewski – nauczyciel wychowania fizycznego w Wieczfni Kościelnej, piłkarz MKS Mławianka, trener piłki nożnej.

Ze względu na ciągłe zmiany w oświacie staram się doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Korzystam z wielu propozycji PODN w Mławie, takich jak: warsztaty, kursy doskonalące, a także studia podyplomowe. Zdobyta wiedza i umiejętności udoskonalają mój warsztat pracy.

Katarzyna Czarnomska, nauczyciel ZPO nr 3 w Mławie.

O wysokim poziomie programów szkoleniowych, w PODN w Mławie, świadczą merytoryczne przygotowanie doradców, ich entuzjazm oraz zaangażowanie w przeprowadzenie szkoleń.. Program szkoleń oraz metody ich realizacji spotkały się z dużym uznaniem uczestników. Należy podkreślić dużą przydatność poruszanych na szkoleniach treści w dalszej pracy zawodowej.

Obok wysokiego stopnia kompetencji oraz profesjonalizmu i dobrej atmosfery panującej podczas szkoleń na podkreślenie zasługują: kultura osobista i zaangażowanie instruktorów PODN w Mławie.

O wysokim poziomie programów szkoleniowych, w PODN w Mławie, świadczą merytoryczne przygotowanie doradców, ich entuzjazm oraz zaangażowaniew przeprowadzenie szkoleń. Program szkoleń oraz metody ich realizacji spotkały się z dużym uznaniem uczestników. Należy podkreślić dużą przydatność poruszanych na szkoleniach treści w dalszej pracy zawodowej. Obok wysokiego stopnia kompetencji oraz profesjonalizmu i dobrej atmosfery panującej podczas szkoleń na podkreślenie zasługują: kultura osobista i zaangażowanie instruktorów PODN w Mławie.

Wioleta Drygas – psycholog w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnim stażem. Ze względu na wykonywaną profesję oraz ciągłe zmiany w oświacie staram się doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Umożliwia mi to PODN w Mławie, który odpowiada na potrzeby nauczycieli proponując liczne warsztaty, kursy doskonalące, seminaria, konferencje, a nawet studia podyplomowe. Skorzystałam z bardzo wielu ofert edukacyjnych organizowanych przez Ośrodek, a w bieżącym roku szkolnym ukończyłam studia podyplomowe. Doświadczony zespół edukatorów dba o najwyższą jakość szkoleń.

Sylwia Kaluszewska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w SP w Dzierzgowie

Jeśli ludzie nie wierzą, że matematyka jest prosta, to tylko dlatego, że nie zdają sobie sprawy, jak skomplikowane jest życie” – powiedział John von Neumann. W swojej pracy staram się przekonać uczniów o słuszności tych słów. Uporządkowany świat figur i liczb można zrozumieć i polubić. Wystarczy poznać i stosować zasady, które w nim obowiązują. Cieszą mnie sukcesy moich uczniów osiągane na miarę ich zdolności i wkładu pracy. Ci najbardziej zafascynowani matematyką przystępują do licznych konkursów. Od wielu lat współpracuję z PODN w Mławie, a moi uczniowie chętnie uczestniczą w konkursie „Młody Matematyk”. Ciekawe zadania rozwijają ich kreatywność, skłaniają do poszukiwania nietypowych rozwiązań oraz poszerzają wiadomości i umiejętności. Są również okazją do pozytywnej rywalizacji z rówieśnikami. W ostatnich latach rola matematyki wzrasta i jest to istotny powód by uczyć się jej chętniej.

Elżbieta Czymerska – nauczycielka matematyki w Gimnazjum Nr 1 w Mławie

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie rewelacyjnie i innowacyjnie prowadzi zarówno szkolenia, warsztaty, jak i studia podyplomowe, a znakomita kadra oraz życzliwa atmosfera to ich duży atut. W PODN w Mławie korzystamsystematycznie z bogatej oferty szkoleń i warsztatów metodycznych. Wykładowcy to osoby, które świetnie znają dany temat i potrafią nim zainteresować. Zajęcia są prowadzone ciekawie, a wiedza przekazywana energicznie i zajmująco.

Aleksandra Szcześniak – absolwentka studiów podyplomowych

Jestem nauczycielką z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym. Chętnie uczestniczę w ciekawych i różnorodnych formach doskonalenia zawodowego oferowanych przez PODN w Mławie. Dzięki szkoleniom m. in. pogłębiłam wiedzę i umiejętności dotyczące sposobów motywowania uczniów do samodzielnego wykonywania doświadczeń fizycznych. Podczas szkoleń mieliśmy możliwość praktycznego zetknięcia się z zagadnieniami doświadczalnymi określonymi w nowej podstawie programowej z fizyki. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystujê w swojej pracy, co przyczynia się do podniesienia jakości pracy nauczyciela i szkoły.

Agnieszka Wilczek – nauczycielka fizyki w Gimnazjum Nr 2 w Mławie