Szkolenia w ramach grantów

GRANTY
MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY
REALIZOWANE PRZEZ  POWIATOWY OŚRODEK
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  W MŁAWIE

Lp.

Treść zadania Liczba godzin Liczba osób w grupie Adresaci szkoleń Osoby prowadzące
1. Zastosowanie robotów w edukacji, wykorzystanie elementów robotyki w programowaniu. 15 15 Nauczyciele zajęć komputerowych, informatyki, zajęć technicznych. Bogdan
Kamiński
2. Wykorzystanie na lekcjach matematyki i przedmiotach przyrodniczych aplikacji i zasobów dostępnych w chmurze. 15 15 Nauczyciele matematyki i przedmiotów przyrodniczych ze szkół podstawowych. Anna Paszko
3. Programowanie wizualne w szkole podstawowej. 15 15 Nauczyciele, dyrektorzy szkół podstawowych. Bogdan
Kamiński
  4. Gry dydaktyczne na lekcjach matematyki w edukacji wczesnoszkolnej. 10 15 Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych. Jolanta Dębska
5. Jak opracować program profilaktyczno-wychowawczy
szkoły?
10 15 Nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, rady pedagogiczne. Mariola Szczepkowska
6. Formy wsparcia nauczycieli w pracy wychowawczej – budowanie autorytetu nauczyciela. 10 15 Nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, rady pedagogiczne.

Mariola Szczepkowska

 

 

7. Przedszkolak na medal – kształtowanie postaw i wartości wychowawczych poprzez zabawę, przyjaźń, szacunek, współpracę. 10 15 Nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, terapeuci, rady pedagogiczne przedszkoli.

Jolanta Dębska

 

 

8. Nauczyciel wspomagający w klasie, asystent nauczyciela – efektywna współpraca. 10 15 Nauczyciele, dyrektorzy, nauczyciele wspomagający, asystenci nauczyciela, pedagodzy, psychologowie, terapeuci szkół podstawowych.

Katarzyna
Jankowska

 

 

9. Jak pisać scenariusze lekcji, konspekty – vademecum młodego nauczyciela. 10 15 Nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, rady pedagogiczne.

Jolanta Bem