Studia Podyplomowe

OFERTA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

NOWE KIERUNKI !

Studia podyplomowe organizowane są przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (sobota-niedziela)
w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie. Adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. Opłata rekrutacyjna wynosi 150,00 zł.

Istnieje możliwość zorganizowania innych kierunków studiów po skompletowaniu grupy.

Studia trwają od października 2021 r. do czerwca 2022 r.

Kontakt: tel. 23 654-32-47, e-mail: odnmlawa@wp.pl

Jesteśmy placówką publiczną świadczącą usługi szkoleniowe na wysokim poziomie, co potwierdzone jest akredytacją Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

UWAGA! drugi kierunek 50%

 Kierunek studiów Czas trwania Cena studiów
(za semestr)
Neurologopedia

 

Integracja sensoryczna

2 sem.

 

3 sem.

3500 zł ( za 2 semestry)

 

5000 zł (za 3 semestry)

Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera (dla absolwentów oligofrenopedagogiki i diagnozy z terapią pedagogiczną) 1 sem. 1500 zł
Logopedia szkolna

Logopedia

3 sem.

4 sem.

1100 zł

1100 zl

Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej 3 sem. 1000 zł
Przygotowanie pedagogiczne 3 sem. 1000 zł
Edukacja, wspomaganie i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika z rewalidacją) 3 sem. 1000 zł
Język polski 3 sem. 1000 zł
Doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość 3 sem. 1000 zł
Informatyka 3 sem. 1000 zł
Technika 3 sem. 1000 zł
Biologia 3 sem. 1000 zł
Chemia 3 sem. 1000 zł
Geografia 3 sem. 1000 zł
Fizyka 3 sem. 1000 zł
Przyroda 3 sem. 1000 zł
Matematyka 3 sem. 1000 zł
Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową 3 sem. 1000 zł
Organizacja i zarządzanie w oświacie (absolwenci kursów kwalifikacyjnych tylko jeden semestr) 2 sem. 1100 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (absolwenci oligofrenopedagogiki lub diagnozy
i terapii pedagogicznej – tylko 1 semestr)
1 sem. 1200zł
Wczesne nauczanie języka obcego 3 sem. 1000 zł
Wychowanie fizyczne 3 sem. 1000 zł
Historia 3 sem. 1000 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa 3 sem. 1000 zł
Filozofia 3 sem. 1000 zł

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Karta zgłoszenia (pobierz…)
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
  3. Opłata rekrutacyjna (pobierz…)

Zapisz

Zapisz