Studia Podyplomowe

OFERTA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

NOWE KIERUNKI !

Studia podyplomowe realizowane są przez  Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (sobota-niedziela) w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie. Adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.                                                                                                                                    Opłata rekrutacyjna wynosi 150,00 zł.

Istnieje możliwość zorganizowania innych kierunków studiów po skompletowaniu grupy.

Studia trwają od października 2022 r. do czerwca 2023 r.

Kontakt: tel. 23 654-32-47, e-mail: odnmlawa@wp.pl

Jesteśmy placówką publiczną świadczącą usługi szkoleniowe na wysokim poziomie, co potwierdzone jest akredytacją Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

UWAGA! drugi kierunek 50%

NOWE KIERUNKI:

Edukacja włączająca 3 sem. 3500 zł (za 3 semestry)
 Kierunek studiów Czas trwania Cena studiów
(za semestr)
Neurologopedia

 

Integracja sensoryczna

2 sem.

 

3 sem.

3500 zł ( za 2 semestry)

 

5000 zł (za 3 semestry)

Edukacja,  wspomaganie i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (dla absolwentów oligofrenopedagogiki i diagnozy z terapią pedagogiczną) 1 sem. 1500 zł
Logopedia 4 sem. 1100 zl
Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej 3 sem. 1000 zł
Psychologiczno-pedagogiczne przygotowanie do zawodu nauczyciela (Przygotowanie pedagogiczne) 3 sem. 1000 zł
Edukacja, wspomaganie i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika z rewalidacją) 3 sem. 1000 zł
Język polski 3 sem. 1000 zł
Doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość 3 sem. 1000 zł
Informatyka 3 sem. 1000 zł
Technika 3 sem. 1000 zł
Biologia 3 sem. 1000 zł
Chemia 3 sem. 1000 zł
Geografia 3 sem. 1000 zł
Fizyka 3 sem. 1000 zł
Przyroda 3 sem. 1000 zł
Matematyka 3 sem. 1000 zł
Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową 3 sem. 1000 zł
Organizacja i zarządzanie w oświacie (absolwenci kursów kwalifikacyjnych tylko jeden semestr) 2 sem. 1100 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (absolwenci oligofrenopedagogiki lub diagnozy
i terapii pedagogicznej – tylko 1 semestr)
1 sem. 1200zł
Wczesne nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej 3 sem. 1000 zł
Wychowanie fizyczne 3 sem. 1000 zł
Historia 3 sem. 1000 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa 3 sem. 1000 zł
Filozofia 3 sem. 1000 zł
Etyka 3 sem. 1000 zł
Wychowanie do w życia w rodzinie 3 sem. 1000 zł

                                                                  

                                                                          Uwaga!

  • Zajęcia odbywają się online lub stacjonarnie w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie co dwa tygodnie ( sobota, niedziela) oraz niektóre kierunki w dni powszednie (po uzgodnieniu z grupą).
  • Studia trwają od października 2022r. do czerwca 2023r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Karta zgłoszenia (pobierz…)
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
  3. Opłata rekrutacyjna (pobierz…)

Zapisz

Zapisz