Kursy e-learningowe

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie prowadzi kursy e-learningowe organizowane na platformie zdalnego nauczania Moodle: moodle.podnmlawa.pl

Kursy  e-learningowe oraz blended – learningowe:

Rok szkolny 2022/2023:

 1. Ekologia to nasza przyszłość.
 2. Eksperymentujemy: metoda naukowa w klasie i w domu.
 3. Projekty interdyscyplinarne na przedmiotach przyrodniczych z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
 4. Jak efektywnie uczyć, oceniać i projektować pracę własną uczniów?
 5. Eksperymenty z wykorzystaniem przedmiotów i materiałów codziennego użytku.
 6. Projekty interdyscyplinarne na przedmiotach przyrodniczych.
 7. Współpraca i dobra komunikacja z rodzicami.
 8. Jak pogodzić kształtowanie różnorodnych kompetencji i umiejętności uczniów z osiąganiem wysokich wyników z egzaminów zewnętrznych.

Rok szkolny 2021/2022:

 1. Przygotowanie i ocenianie zadań kształcących kreatywność i myślenie projektowe uczniów.
 2. Motywowanie ucznia w procesie uczenia się poprzez eksperymentowanie i wzajemne nauczanie.
 3. Innowacje pedagogiczne w szkole – praktyczne rozwiązania;
 4. Wykorzystanie TIK na lekcjach przedmiotów przyrodniczych;
 5. Kształtowanie kompetencji kluczowych na przedmiotach przyrodniczych;
 6. Uczę się poprzez współdziałanie – jak przygotować ciekawą, efektywną i aktywizującą uczniów lekcję?

Rok szkolny 2020/2021:

 1. Flipped lesson, czyli odwrócona lekcja na przedmiotach przyrodniczych,
 2. Metody wspierania aktywności edukacji dziecka,
 3. Trening analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 4. Preorientacja zawodowa w edukacji wczesnoszkolnej,
 5. Kształtowanie właściwych postaw u uczniów: innowacyjności i pracy zespołowej na przedmiotach przyrodniczych,
 6. Akademia kreatywnej edukacji.

Rok szkolny 2019/2020

 1. Mam prawo do stawiania granic – połączenie roli nauczyciela z ochroną samego siebie.
 2. Techniki motywacji uczniów – jak wspomóc metody nauczania?
 3. Ok zeszyt, czyli wiem, czego, po co i jak się uczyć?
 4. Nauczanie zdalne w praktyce nauczycieli fizyki i chemii
 5. Neuroedukacja w praktyce szkolnej – nowy paradygmat w edukacji.
 6. Spacer edukacyjny drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli.
 7. Kształtowanie umiejętności matematycznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Na rok szkolny 2018/2019 zaplanowano następujące e-kursy:

 1. Praktyczne rozwiązania wspierające młodzież w wyborze ścieżki  edukacyjno-zawodowej.
 2. Diagnoza uczniów uzdolnionych.
 3. Kary czy konsekwencje? – Jak reagować  w trudnych sytuacjach wychowawczych?
 4. Trudne zachowania kontra skuteczne  metody terapeutyczne.

Na rok szkolny 2017/2018 zaplanowano następujące e-kursy:

 1. Zagrożenia w cyberprzestrzeni – przeciwdziałanie i profilaktyka.
 2. Poszukiwanie nowych rozwiązań jako klucz do sukcesu edukacyjnego.
 3. Szkolny system doradztwa edukacyjno – zawodowego wizytówką naszej szkoły.
 4. WebQuest jako rodzaj metody projektu.
 5. Informacja zwrotna – wykorzystanie w komunikacji z rodzicami.

W roku szkolnym 2016/2017  zorganizowano następujące e-kursy:

 1. Jak uczyć sztuki bycia sobą i komunikacji z innymi? Trening asertywności w pracy nauczyciela i pedagoga.
 2. Prawo autorskie w praktyce szkolnej (zakończony).
 3. Edukacja w chmurze obliczeniowej (zakończony).

W roku szkolnym 2015/2016 odbyły się e-kursy:

 1. Ciekawe i atrakcyjne lekcje, czyli co zrobić, aby nauka przyjemną była. Szkolenie e-learningowe. (zakończony).
 2. Eksperyment w edukacji przyrodniczej (zakończony).
 3. Wykorzystanie e-podręcznika i e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się (zakończony).
 4. Emocje.Sprzymierzeńcy czy wrogowie w pracy nauczyciela. (zakończony).
 5. Umiejętności wychowawcze (zakończony)