Doradcy metodyczni

WYKAZ DORADCÓW METODYCZNYCH

PODN W MŁAWIE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

LP. Imię i nazwisko/ dyżur konsultacyjny Zakres Placówka macierzysta Kontakt
Jolanta Bem
Poniedziałek – 14.00-14.45
Piątek – 14.00-14.45
doradca metodyczny
geografii i przyrody
zarządzanie oświatą
PODN
w Mławie
ul. Reymonta 4
Tel. PODN: 23/654-54-91
Tel. kom.: 516 472 988
e-mail: jolanta-bem@wp.pl
Mariola Szczepkowska
Czwartek – 14.00-14.45
doradca metodyczny
chemii i fizyki
Szkoła Podstawowa Nr 6
w Mławie
Tel. PODN: 23/654-32-47
e-mail: fizchem@podnmlawa.pl
  Beata Radzewicz
Poniedziałek – 15.30-17.00
doradca metodyczny
język polski
awans zawodowy
Szkoły Katolickie w Mławie Tel. PODN: 23/654-32-47
e-mail: e.radzewicz@wp.pl
Jolanta Dębska
Czwartek – 14.00-14.45
doradca metodyczny
edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego
Szkoła Podstawowa
w Nosarzewie Borowym
Tel. PODN: 23/654-32-47
e-mail: j.debska@podnmlawa.pl
Mariusz Sobotka
Czwartek – 13.00-14.30
doradca metodyczny
informatyki i technologii
informacyjne
Zespół Placówek Oświatowych nr 3
w Mławie
Tel. PODN: 23/654-32-47
e-mail:informatyka1@podnmlawa.pl
Małgorzata Bielska
Czwartek – 13.30-14.15
doradca metodyczny
języki nowożytne
 I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie  Tel. PODN: 23/654-32-47
e-mail: m.bielska@op.pl
Anna Paszko
Czwartek – 14.00-14.45
doradca metodyczny
matematyki
Szkoła Podstawowa Nr 2
w Mławie
Tel. PODN: 23/654-32-47
e-mail: matematyka@podnmlawa.pl
Bogdan Kamiński
Czwartek – 14.00-14.45
doradca metodyczny
informatyki i technologii informacyjne
PODN w Mławie
ul. Reymonta 4
Tel. PODN: 23/654-32-47
e-mail:informatyka2@podnmlawa.pl
Arkadiusz Dłubisz
Środa – 13.45-14.30
doradca metodyczny
wychowania fizycznego
Szkoła Podstawowa Nr 3
w Mławie
Tel. PODN: 23/654-32-47
e-mail: wf@podnmlawa.pl
 Alicja Sumeracka
Czwartek – 15.30-16.30
 Doradca metodyczny, wychowaniai doradztwa zawodowego  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Mławie
 Tel. PODN: 23/654-32-47
Michał Nowakowski
Piątek – 13.00-14.30
Historia,
Wiedza o społeczeństwie
Zespół Szkół Nr 4 w Mławie Tel. PODN: 23/654-32-47