AKTUALNOŚCI

W dniu 27.04.2017 r. w PODN w Mławie odbyła się konferencja na temat wdrażania nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego. W konferencji wzięło udział 50 nauczycieli z powiatu mławskiego oraz powiatów ościennych.
W czasie konferencji uczestnicy poznali zmiany systemu oświaty wdrażane od września 2017 r. Doradca metodyczny, Arkadiusz Dłubisz szczegółowo omówił podstawę programową z wychowania fizycznego.

W dniu 27.04.2017 r. odbyła się konferencja poświęcona wdrażaniu nowej podstawy programowej z informatyki. Konferencję prowadziła Ewa Lewandowska oraz Bogdan Kamiński – doradcy metodyczni PODN. W pierwszej części spotkania przedstawione były ogólne założenia reformy oświaty, uczestnicy zostali również zapoznani ze zmianami podstawy programowej z informatyki. W spotkaniu wzięło udział 22 nauczycieli. W drugiej części spotkania uczestnicy obejrzeli różne typy robotów przydatnych do realizacji zajęć z programowania oraz  zapoznali się z pomocami dydaktycznymi, opracowanymi w PODN, potrzebnymi do nauki programowania.

W dniu 20.04.2017 r. odbyły się konferencje poświęcone wdrażaniu nowych podstaw programowych z historii, plastyki, muzyki i techniki. Konferencję otworzyła Jolanta Bem dyrektor PODN. W pierwszej części spotkania przedstawione były ogólne założenia reformy oświaty. W drugiej części spotkania uczestnicy zostali zapoznani ze zmianami podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów. W spotkaniu wzięło udział 58 nauczycieli. Konferencja zakończyła się sesją pytań i odpowiedzi.

W dniu 11.04.2017 r. odbyła się konferencja dla nauczycieli kształcenia specjalnego na temat: „Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – kształcenie specjalne”. Prowadząca przedstawiła założenia reformy oświaty oraz zmiany programowe w kształceniu specjalnym. Po zakończeniu spotkania uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń i zadawania pytań. Uczestnikami konferencji byli nauczyciele pracujący z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W dniu 23.03.2017 r. odbyła się konferencja dla nauczycieli języka polskiego na temat: Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – język polski. W czasie której, dr Daniel Bartosiewicz wyjaśnił, jak wyglądać będzie system oświaty od września 2017 r., jak wdrożenie reformy i nowej podstawy programowej przebiegać będzie w kolejnych latach.

  1. Aktualne szkolenia
  2. Sieci współpracy
  3. Szkolenia e-learningowe

Szkolenia e-learningowe organizowane przez PODN w Mławie

W ofercie szkoleniowej naszego Ośrodka przedstawiamy nowatorskie formy kursów e-learningowych, w ramach których nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych mają możliwość odbywania szkoleń oraz pozyskiwania materiałów szkoleniowych za pośrednictwem Internetu. Udział w powyżej wspomnianych formach doskonalenia jest potwierdzany zaświadczeniem, podobnie jak w przypadku form stacjonarnych.

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat szkoleń internetowych oraz zapisania się na kurs e-learningowy zapraszamy do sekretariatu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie. Zapisani uczestnicy wezmą udział w jednym spotkaniu organizacyjnym, na którym zostaną omówione zasady i harmonogram udziału w danej formie doskonalenia. Dalsza praca odbywać się będzie poprzez Internet, na platformie zdalnego nauczania Moodle.

Obecnie istnieje możliwość zapisania się na:

KURSY E-LEARNINGOWE:

  • Jak uczyć sztuki bycia sobą i komunikacji z innymi? Trening asertywności w pracy nauczyciela i pedagoga.
  • Empatyczna edukacja. Jak przez zabawę budować wzajemny szacunek i współpracę w klasie szkolnej oraz kształtować kompetencje społeczne i emocjonalne uczniów?
  • Edukacja w „chmurze obliczeniowej”.
  • Prawo autorskie w praktyce szkolnej.
  • Co każdy nauczyciel i wychowawca powinien wiedzieć o inteligencji emocjonalnej, aby lepiej kierować rozwojem dzieci?