Michał Nowakowski

TEMATYKA KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH

– Wykorzystywanie różnorodnych metod nauczania w pracy nauczyciela.

– Egzamin maturalny.

– Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

– Organizacja konkursów historycznych i z wiedzy o społeczeństwie.