Mariusz Sobotka

TEMATYKA KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH

– Przygotowanie nauczycieli do korzystania ze środków technologii informacyjno- komunikacyjnej w celu wspomagania procesu dydaktycznego.

– Technologia informacyjno- komunikacyjna, a edukacja medialna (tworzenie filmów animowanych, filmów ze zdjęć, prezentacji, plakatów).

– Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem programów graficznych i prezentacyjnych.

– Otwarte zasoby edukacyjne w Internecie.

– Prowadzenie dokumentacji w dzienniku elektronicznym – tematyka, frekwencja, planowanie wycieczek, przypisywanie elektronicznych rozkładów materiałów i ich edycja.

– Integracja kont użytkowników z dyskiem sieciowym (OneDrive), w połączeniu z modułem Zadania domowe, e-Usprawiedliwienia i e-Tablica.