Mariola Szczepkowska

TEMATYKA KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH

– Realizacja podstawy programowej z fizyki i chemii.

– Wspomaganie nauczycieli chemii i fizyki w ich pracy.

– Współpraca z rodzicami.

– Ocenianie wspierające rozwój ucznia.

– Analiza EWD.

– Praca zespołowa nauczycieli.

– Praca metodą projektu.

– Motywowanie uczniów do nauki.

Nowa-podstawa-programowa.-Szkoła-podstawowa.Chemia.-Prezentacja

Nowa-podstawa-programowa.-Szkoła-podstawowa.-Fizyka.-Prezentacja