Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli

 Wstęp

Karta zgłoszenia

Rok szkolny 2016/2017

Szkoła Podstawowa w Windykach

  1. Ocenianie kształtujące

Szkoła Podstawowa w Zawadach

  1. Ocenianie kształtujące

Szkoła Podstawowa w Wieczfni Kościelnej

  1. Stymulowanie rozwoju uczniów w zakresie kompetencji uczenia się.

Gimnazjum w Wieczfni Kościelnej

  1. Stymulowanie rozwoju uczniów w zakresie kompetencji uczenia się

Rok szkolny – 2015/2016

Gimnazjum Nr 1 w Mławie

  1. Podniesienie wyników na egzaminie zewnętrznym oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli języków obcych w szczególności w obszarze zastosowania nowych technologii informatyczno-komunikacyjnych.
  2. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

Rok szkolny – 2014/2015

Szkoła Podstawowa w Nosarzewie Borowym

  1. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.