Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli

 Wstęp

Karta zgłoszenia

Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli

Rok szkolny 2020/2021

 1. Zespół Szkół nr 1 w Mławie (Technikum Nr 1)
 2. Zespół Szkół nr 2 w Mławie (Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2)
 3. Zespół Szkół nr 1 w Mławie (Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1)
 4. Zespół Szkół nr 2 w Mławie (Technikum Nr 2)
 5. Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie
 6. Szkoła Podstawowa w Rzęgnowie

Rok szkolny 2016/2017

Szkoła Podstawowa w Windykach

 1. Ocenianie kształtujące

Szkoła Podstawowa w Zawadach

 1. Ocenianie kształtujące

Szkoła Podstawowa w Wieczfni Kościelnej

 1. Stymulowanie rozwoju uczniów w zakresie kompetencji uczenia się.

Gimnazjum w Wieczfni Kościelnej

 1. Stymulowanie rozwoju uczniów w zakresie kompetencji uczenia się

Rok szkolny – 2015/2016

Gimnazjum Nr 1 w Mławie

 1. Podniesienie wyników na egzaminie zewnętrznym oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli języków obcych w szczególności w obszarze zastosowania nowych technologii informatyczno-komunikacyjnych.
 2. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

Rok szkolny – 2014/2015

Szkoła Podstawowa w Nosarzewie Borowym

 1. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.