Jolanta Dębska

TEMATYKA KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH

– Diagnoza przedszkolna.

– Wykorzystywanie różnorodnych metod w pracy dydaktycznej nauczyciela.

– Miejsce podstawy programowej w planowaniu i realizacji procesu edukacji  przedszkola i szkoły.

– Rola nauczyciela we wspomaganiu ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce w edukacji wczesnoszkolnej
i wychowaniu przedszkolnym.

– Wspieranie nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

  1. Gry i zabawy ortograficzne

  2. Wychowanie-przedszkolne-i-edukacja-wczesnoszkolna.-Prezentacja