Jolanta Bem

TEMATYKA KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH

– Realizacja i monitorowanie nowej podstawy programowej z geografii i przyrody.

– Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu.

– Kształcenie kompetencji kluczowych na przedmiotach przyrodniczych.

– Organizacja konferencji, szkoleń dla kadry kierowniczej.

– Organizacja szkoleń rad pedagogicznych.

– Realizacja zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego.

Nowa-podstawa-programowa.-Szkoła-podstawowa.-Biologia.-Prezentacja

Nowa-podstawa-programowa.-Szkoła-podstawowa.-Przyroda.-Prezentacja

Nowa-podstawa-programowa.-Szkoła-podstawowa.-Geografia.-Prezentacja