Bogdan Kamiński

TEMATYKA  KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH

– Metodyka pracy w nauczaniu zajęć komputerowych w nauczaniu wczesnoszkolnym.

– Wymagania edukacyjne w nauczaniu informatyki.

– Przedmiotowy system oceniania.

– Tworzenie testów z zakresu informatyki.

– Zastosowanie platformy edukacyjnej Moodle.

– Wykorzystanie komputerów jednoukładowych w nauczaniu algorytmiki.

 

Materiały dla nauczycieli informatyki – organizacja pracowni zgodnie z nową podstawą programową:

  1. Zwiększenie funkcjonalności pracowni komputerowych – część 1
  2. Zwiększenie funkcjonalności pracowni komputerowych – część 2
  3. Zwiększenie funkcjonalności pracowni komputerowych – część 3