Beata Radzewicz

TEMATYKA KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH

– Zmiany programowe w nauczaniu języka polskiego wynikające z nowej podstawy programowej.

– Metody nauczania i techniki dydaktyczne wspierające edukację polonistyczną.

– Sposoby diagnozowania osiągnięć uczniów, a egzaminy zewnętrzne.