Archiwum

Aktualności:
Dnia 06.09.2018r. o godz. 15:00 w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie ul. Reymonta 4, odbędzie się spotkanie organizacyjne dla uczestników studiów podyplomowych w roku szkolnym 2018/2019.

20 sierpnia 2018 r. seminarium „Ocena pracy nauczycieli” (czytaj więcej…).
31 sierpnia 2018 r. konferencja „Awans i zatrudnianie nauczycieli”  (czytaj więcej…).

W dniu 8 sierpnia 2018r. w Inspektoracie ZUS w Mławie w godzinach od 8:00 do 15:00 będzie dniem otwartym dla nauczycieli i pracowników oświaty  (czytaj więcej).

Szanowni Państwo: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele.

W sierpniu 2018 r. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie będzie zorganizowane szkolenie nt.: Ocena pracy nauczyciela. Szczegółowy program oraz dokładny termin podamy w późniejszym czasie.

Zapraszam
Jolanta Bem

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018
 • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 • Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 • Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 • Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 • Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 • Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
GRANTY
MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY
REALIZOWANE PRZEZ  POWIATOWY OŚRODEK
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  W MŁAWIE

Konkursy 2017/18:

 1. Powiatowy konkurs „Młody Matematyk” – w roku szkolnym 2017/2018 – regulamin
 2. Powiatowy konkurs Poetycko – dziennikarski II edycja „Cudze chwalicie, swego nie znacie” w roku szkolnym 2017/2018
 3. Powiatowy konkurs ,,Bezpieczni w sieci’’ w roku szkolnym 2017/2018

Konkursy 2016/17:

 1. Powiatowy konkurs „Młody Matematyk” – w roku szkolnym 2016/2017 – regulamin
 2. Powiatowy konkurs Poetycko – dziennikarski II edycja „Cudze chwalicie, swego nie znacie” w roku szkolnym 2016/2017
 3. Powiatowy konkurs „A czy znasz ty bracie młody…” w roku szkolnym 2016/2017
 4. 40 Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – eliminacje powiatowe odbędzie się 26.04.2017 r. o godz. 10.00 w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie

Ogólnopolski konkurs na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych pn. „Wiem jak uczyć o energii jądrowej”, adresowany do nauczycieli gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i doradców metodycznych. Organizator: Ministerstwo Energii.

Ogłoszenie
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie

Bezpłatne studia podyplomowe w PODN w Mławie (czytaj więcej…):

20.04.2018 r. – VIII Konferencja „Mózg – umysł – uczenie się” (czytaj więcej…)

Ochrona danych osobowych na gruncie RODO w placówkach oświatowych (czytaj więcej…).

Warsztaty – „Wykorzystanie nowych technologii w pracy z młodym użytkownikiem biblioteki” – 27.03.2018 r., godz. 10.00 do 15.00 (czytaj więcej…).

Szkolenie – „Zasady postępowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi” – 27.03.2018 r., godz. 15.00 (czytaj więcej…).

 Zmodernizowany System Informacji Oświatowej,
wprowadzanie danych w 2017 roku

Szkolenie -Praca z dzieckiem z ciężkimi zaburzeniami komunikacji werbalnej.

Prowadzący: Katarzyna Jankowska – neurologopeda, pedagog, terapeuta zaburzeń rozwoju psychoruchowego u dzieci. Wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Nauczyciel dyplomowany, od 2001r. ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych oraz szkolenia i warsztaty.

Seminarium – Zmiany ustroju szkolnego – funkcjonowanie szkół od 1 września 2017 r.

W dniu 06.02.2017 r. odbyło się seminarium na temat: Zmiany ustroju szkolnego – funkcjonowanie szkół od 1 września 2017 r. Dyrektorzy i nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z następującymi zagadnieniami:

Zadania organu prowadzącego i dyrektorów szkół w związku z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego, polityka kadrowa po wprowadzeniu zmian i w okresie przejściowym,  nowe regulacje dotyczące funkcjonowania szkół i placówek oświatowych zawarte w ustawie Prawo oświatowe, zmiany w ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta nauczyciela, organizacja szkół od 1 września 2017 r.

Seminarium prowadziła: Bogusława Wojtczak – doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji Narodowej (w 2013 r.); ekspert prawa oświatowego; promotor zmian w szkolnictwie zawodowym (certyfikat MEN); ekspert podstawy programowej kształcenia ogólnego; trener Centrum Edukacji Obywatelskiej; egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej; wieloletni dyrektor szkoły; mentor na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty; trener i psychoterapeuta Gestalt; autorka wielu artykułów o tematyce oświatowej; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Na koniec uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk oraz indywidualnych konsultacji.

Zapisz

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017:

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci  i młodzieży.
 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
 3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
 5. Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.