Anna Paszko

TEMATYKA KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH

– Wykorzystywanie programów komputerowych na swoich lekcjach.

–  Przygotowywanie uczniów do egzaminów zewnętrznych i konkursów matematycznych.

– Pomiar dydaktyczny.

– Zasady opracowywania scenariuszy lekcji matematyki z wykorzystaniem metod  aktywizujących.

– Zasady pisania autorskich programów matematycznych.

Podstawa-programowa-kształcenia-ogólnego-z-komentarzem.-Szkoła-podstawowa-matematyka