Alicja Sumeracka

TEMATYKA KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH

– Pomoc psychologiczno-pedagogiczne w szkole-aspekty prawne.

– Organizacja zajęć doradztwa zawodowego w klasie VII i VIII.

– Sporządzanie opinii na temat wychowanków dla potrzeb instytucji-wskazówki praktyczne.

– Role i zadania doradcy zawodowego w szkole.

– Metody aktywizujące w doradztwie zawodowym.