Studia Podyplomowe


Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów,  a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

Studia trwają od października 2015 r. do maja 2016 r.

WYTYCZNE DO PRACY DYPLOMOWEJ

Oświadczenie do pracy dyplomowej

Strona tytułowa pracy dyplomowej

Wytyczne dotyczące obrony

KIERUNKI:

 

  • Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną

  • Diagnoza, dysleksja rozwojowa, terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • Przygotowanie pedagogiczne.

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

  • Zarządzanie oświatą

  • Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

  • Logopedia szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

  • Logopedia ogólna.

  • Przedsiębiorczość, doradca zawodowy.

Copyright © Dandelion by Pexeto