Studia Podyplomowe


POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA

NAUCZYCIELI W MŁAWIE

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów,  a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

Studia podyplomowe  w roku akademickim  2014/2015:

Egzaminy końcowe – studia podyplomowe

 

 Harmonogram zajęć:

1.Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną.

2. Diagnoza, dysleksja rozwojowa, terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

4. Przygotowanie pedagogiczne.

5. Zarządzanie oświatą.

6. Terapia ruchem, gimnastyka kompensacyjno – korekcyjna z elementami masażu

 

 

 

Copyright © Dandelion by Pexeto