Studia Podyplomowe


POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA

NAUCZYCIELI W MŁAWIE

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów,  a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

Dodatkowy termin obrony prac dyplomowych dla kierunków:

1. Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną oraz

2. Diagnoza, terapia pedagogiczna i pomoc psychologiczno-pedagogiczna

29.08.2014 r. Godz. 12.00

Uwaga!

Prace dyplomowe należy przesłać e-mailem do promotora do 28 lipca 2014 roku.

 

 


Studia podyplomowe  w roku akademickim  2014/2015:

 

 

Copyright © Dandelion by Pexeto