Studia Podyplomowe


POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA

NAUCZYCIELI W MŁAWIE

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów,  a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

 

 Ogłoszenie:

W dniu 23 – 11 – 2014 r. -dla kierunków:

Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną,
Diagnoza, dysleksja rozwojowa, terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

ZAJĘCIA ODWOŁANE

linia

Studia podyplomowe  w roku akademickim  2014/2015:

 Harmonogram zajęć:

1. Studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną, Diagnoza, dysleksja rozwojowa, terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w roku akademickim  2014/2015 - moduł wspólny.

2. Przygotowanie pedagogiczne.

3. Terapia ruchem.

4. Zarządzanie oświatą.

 

 

 

Copyright © Dandelion by Pexeto