Studia Podyplomowe


Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów,  a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

Studia trwają od października 2015 r. do maja 2016 r. Rekrutacja do 15.09. 2015 r.

         KIERUNKI:

 • Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną

 • Diagnoza, dysleksja rozwojowa, terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • Przygotowanie pedagogiczne.

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 • Zarządzanie oświatą

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 • Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 • Logopedia szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

 • Przedsiębiorczość, doradca zawodowy.

Wymagane dokumenty:

 • podanie – pobierz,

 • odpis i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

 • kserokopia dowodu osobistego,

 • 1 zdjęcie,

 • opłata rekrutacyjna – 150 zł płatne w sekretariacie PODN w Mławie.

Copyright © Dandelion by Pexeto