Studia Podyplomowe


POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA

NAUCZYCIELI W MŁAWIE

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów,  a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

 OGŁOSZENIE

Spotkanie organizacyjne dla uczestników studiów podyplomowych odbędzie się w dniu 10 września 2014 r. o godz. 14.00 w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
w Mławie, ul. Reymonta 4.

Prosimy o przygotowanie wymaganych dokumentów:

- podanie (można pobrać ze strony),
- dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia),
- 1 zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm,
- kserokopia dowodu osobistego,
- opłata rekrutacyjna w kwocie 100 zł.

 


Studia podyplomowe  w roku akademickim  2014/2015:

 

 

Copyright © Dandelion by Pexeto