Studia Podyplomowe


Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów,  a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

Studia trwają od października 2016 r. do maja 2017 r.

 KIERUNKI:

  • Terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
  • Przygotowanie pedagogiczne.
  • Zarządzanie oświatą.
  • Logopedia ogólna.
  • Logopedia szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.
  • Przedsiębiorczość, doradca zawodowy.
  • Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną.
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych.
  • Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Copyright © Dandelion by Pexeto