Studia Podyplomowe


Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów,  a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

Studia trwają od października 2016 r. do maja 2017 r.

 KIERUNKI:

  • Logopedia

  • Logopedia szkolna

  • Doradca zawodowy i przedsiębiorczość

  • Geografia

  • Fizyka

  • Biologia

  • Chemia

  • Matematyka

  • Wczesne nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

  • Informatyka

drugi kierunek 50%  

Copyright © Dandelion by Pexeto