Studia Podyplomowe


Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów,  a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

Studia trwają od października 2016 r. do maja 2017 r.

 KIERUNKI:

 • Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej.

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

 • Przygotowanie pedagogiczne.

 • Organizacja i zarządzanie w oświacie (absolwenci kursów kwalifikacyjnych – tylko 1 semestr).

 • Logopedia.

 • Logopedia szkolna.

 • Przedsiębiorczość, doradca zawodowy.

 • Oligofrenopedagogika.

 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka.

 • Wczesne nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

                                                   drugi kierunek 50%

Copyright © Dandelion by Pexeto