Studia Podyplomowe


POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA

NAUCZYCIELI W MŁAWIE

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów,  a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

Studia podyplomowe  w roku akademickim  2015/2016:

Kierunki studiów podyplomowych:

  • Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną

  • Diagnoza, dysleksja rozwojowa, terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • Przygotowanie pedagogiczne.

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

  • Zarządzanie oświatą

  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

  • Język angielski w wychowaniu przedszkolnym

  •  i wczesnoszkolnym

  • Logopedia szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

  • Doradztwo zawodowe

Copyright © Dandelion by Pexeto